På sikt vil droner erstatte helikopterbefaringer

Bruk av droner til å overvåke og inspisere strømnettet, og da særlig i områder hvor det er vanskelig å komme til, er noe vi i Elvia kommer til å satse mer på i tiden som kommer.

Selv om vi i dag bare bruker droner i en forholdsvis liten skala, ser vi mange klare fordeler med droneinspeksjoner av strømlinjer i krevende terreng. Vi jobber med flere droneprosjekter i Elvia.

– I prosjektet “Droner i beredskap” planlegger vi litt frem i tid å ha dronehangarer eller dronecontainere plassert rundt i vårt geografiske område. Målet er at vi skal kunne sende ut droner automatisk fra driftssentralen, slik at vi kan guide feilretterne til riktig sted raskere enn vi gjør i dag, sier leder for utvikling og analyse i Elvia, Jens Tore Holene.

Jens Tore Holene

Jens Tore Holene, leder for utvikling og analyse i Elvia

Ofte må feilrettere gå til fots i ulendt terreng, noe som kan skape store utfordringer for eksempel om vinteren når det er mye snø. 

Holene forteller at prosjektet har pågått en stund og at de nå er i en testfase. Målet er å lande prosjektet om et års tid.

Drone

Avansert droneteknologi

– Det er ikke snakk om droner man får kjøpt på Teknikkmagasinet her. Vi er avhengige av droner med god batterikapasitet som kan fly over lange strekninger med god hastighet, forteller han.

I prosjektet samarbeider Elvia med KVS Technologies i Stavanger med mål om å erstatte helikopterbefaringer med dronebefaringer på sikt.

– Vi leier inn dronepiloter midlertidig. Meningen er at dronene skal kunne fly automatisk og styres fra hvor som helst. Planen er at dronene skal ha en rekkevidde på 80 kilometer fra basen sin og fly langs linjenettet, sier han.

Det er imidlertid flere teknologiske utfordringer, så den realistiske rekkevidden ligger for øyeblikket rundt 50-60 kilometer.

Droner med kunstig intelligens

I et annet pågående droneprosjekt, som går under navnet “Swifter”, jobbes det med å bruke kunstig intelligens (AI) til å avdekke feil. Dette er et prosjekt i samarbeid med Agder Energi Nett og KVS Technologies.

– Målet med Swifter er at dronene selv skal kunne gjenkjenne feil ved bruk av AI, slik at de på driftssentralen slipper å sitte og stirre konstant på en videostream med dronebilder, forklarer han.

Dronebilder

Mangelfullt regelverk om droneflyging

Droneflyging er imidlertid sterkt regulert i Norge, og lovverket henger litt etter når det gjelder å fly automatisk med droner. Noe det er begrenset åpning for med mange restriksjoner. Derfor jobber KVS Technologies tett med Luftfartstilsynet for å få på plass et regelverk.

– Vi får ikke nye regler fordi vi mangler flyerfaring, men vi får jo heller ikke flyerfaring uten å ha lov til å fly, sier Holene med et smil.

Han forteller videre at Elvia til nå har brukt droner både som en forlenget utkikkspost for å avdekke feil og til å fly systematisk over større områder.

– Så vi er i gang med å bruke droner, men vi flyr ikke automatisk ennå. Det er imidlertid noe vi kommer til å se mye mer av fremover, sier han.

Mange fordeler med droner

Det sier seg selv at det er noe helt annet å sende ut en drone enn å få tak i et helikopter med en pilot.

– En drone som står i hangar, kan vi ha i luften på 5-10 minutter. En annen fordel er at droner kan fly under mer utfordrende forhold enn det et helikopter kan. Den dronen vi vurderer nå, kan fly i en vindstyrke på opptil 15 sekundmeter. Dessuten takler droner tåke langt bedre enn et helikopter, og de lager ikke like mye støy, sier Jens Tore Holene.


Her kan du lese mer om hvordan vi i Elvia til enhver tid overvåker strømnettet, blant annet ved bruk av små smarte sensorer, slik at du alltid har strøm i kontakten.

Driftssentralen i Elvia

Driftssentralen i Elvia har mange metoder for overvåking av strømnettet

All overvåking av strømnettet i vårt geografiske område, som er Innlandet, Oslo og Viken, styres fra driftssentralen i Elvia. Det er også driftssentralen som jobber med feilretting når noe skjer.

Strømmast Elvia

Helikopterbefaring sikrer strømnettet

Har du lagt merke til lavtflygende helikopter over huset eller nabolaget, og lurt på hva som egentlig foregår?

Elvia-ansatt i strømmast

Hva er egentlig beredskap?

Beredskap er å være best mulig forberedt på eventuelle uønskede hendelser, og ha innarbeidede rutiner og systemer for hvordan de skal håndteres hvis de først oppstår.