Beredskap under koronautbruddet

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvfølgelig fortsette å gjøre under koronoapandemien. Derfor har vi også i løpende dialog med myndighetene.

Vi gjør tiltak internt og eksternt

Vi har gjort nødvendige tiltak på våre driftssentraler og kontorer for å sikre at folkene våre er friske, reduserer smittefare, slik at vi kan fortsette å sikre at kunder i vårt nettområde (Viken, Innlandet og Oslo) har strøm i kontakten.

Ingen grunn til å bekymre seg for strømnettet

Vi jobber for at alle skal ha en sikker strømforsyning og prioriterer alltid liv og helse først i ekstreme situasjoner. For oss i Elvia handler dette i stor grad om at vi må sørge for at vi har nok folk på jobb og at vi er godt dekket hvis ansatte hos oss blir syke eller må jobbe hjemmefra. - Vi forstår at folk er bekymret, særlig de som bor i områder som er mer utsatt for strømbrudd, men vi vil fortsette å jobbe for at alle skal ha en sikker strømforsyning – også nå under korona epidemien.

Vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal jobbe i situasjoner som dette, sier Morten Schau kommunikasjonssjef i Elvia.

Kan bli lenger ventetid på telefon, chat og saksbehandling

Det er viktig å være forberedt på at det kan være lengre svartid på telefon, e-post og chat som følge av situasjonen. Grunnen til dette er at vi jobber med å sikre de viktigste arbeidsoppgavene våres i tiden fremover som for eksempel bemanning av driftssentralen og opprettholde beredskapen.

Nå som mange har fått oppfordring om å ha hjemmekontor ser vi at flere kunder tar kontakt med oss om planlagte utkoblinger i strømnettet. Vi har mange forskjellige typer arbeid som må gjøres i strømnettet.  Eksempler på arbeid som krever at vi kobler ut strømmen kan være oppgradering av transformator, omlegging fra luftlinje til kabel eller utskiftning av andre anleggsdeler. Vi forsøker å legge utkoblinger til nattestid, og samtidig gjøre utkoblinger på dagtid så kortvarige som mulig. Her finner du noen tips for hvordan du kan ha hjemmekontor uten strøm.

Ofte stilte spørsmål og svar

En som utfordring for deg som sitter på hjemmekontor er jo at du trenger strøm for å ha tilgang til internett. Planlegging er nøkkelen her. Vi sender ut varselet 3-14 dager før en planlagt utkobling, men stort sett 3-5 dager før. Vi sender ikke ut varsel dagen før. Derfor anbefaler vi at du legger inn dette i kalenderen din, slik at du ikke glemmer det og kan planlegge de strømløse timene i forkant.

Lad opp alle enheter og ekstra powerbanks i forveien. For å få internetttilgang kan du dele nett med mobilen din eller du kan vurdere å gå til anskaffelse av en mobil ruter, også kalt "wifi i lomma".

Vi forstår at det er utrolig dumt å være uten strøm når du er avhengig av hjemmekontor. Samtidig er vi nødt til å gjøre jobben vår; vedlikeholde og drifte strømnettet. Når vi gjennomfører planlagte utkoblinger er det fordi vi ser at det må gjøres for å for eksempel unngå større feil som potensielt kan føre til større og lengre strømbrudd. Det vil vi unngå.

Vi har gjort noen endringer i hvordan og når vi utfører planlagte utkoblinger under pandemien. Her finner du mer informasjon om planlagte utkoblinger og noen tips til hjemmekontor uten strøm.

Vi må foreta planlagte utkoblinger også under koronapandemien for å sikre at det ikke oppstår større feil og lange strømbrudd. Grunnen til at vi må koble av strømmen er for at våre mannskaper kan jobbe sikkert. Les mer om hvordan vi gjennomfører planlagte utkoblinger under pandemien.

Kunder som blir berørt får informasjon på SMS. SMS-en blir sendt ut 14-3 dager før den planlagte utkoblingen. Vi anbefaler derfor at du legger det inn i din kalender, da vi ikke sender ut påminnelse dagen før eller samme dag. Derfor er det viktig at du logger inn på Min side og dobbeltsjekker at vi har riktig kontaktinformasjon til deg.

Hvis du er avhengig av å ha strøm på grunn av helse eller andre grunner, anbefaler vi at du går til anskaffelse av nødstrøm eller en alternativ strømkilde. Mer informasjon om nødstrøm finner du på denne siden.

Nei, du behøver ikke å bekymre deg for å bli uten strøm. Vi ruster oss med ansatte og er i dialog med myndighetene, slik at vi kan fortsette å levere sikker strøm i kontakten hjemme hos deg.

Vi jobber for at det alltid skal være strøm i kontakten, men noen ganger kan det skje uforutsette hendelser som fører til strømbrudd. Her finner du en sjekkliste og tips til hva du kan gjøre for å være forberedt på strømbrudd hvis det plutselig skulle skje.

Hvis du har avtale med en montør fra Elvia eller en entreprenør vi bruker ber vi deg ta kontakt direkte med montøren dersom du har kontaktinformasjon. Eventuelt kan du kontakte oss, så skal vi hjelpe deg.

Vi må utføre vedlikehold – også under koronautbruddet

Hvorfor fortsetter vi i Elvia å gjennomføre strømutkoblinger nå når mange er helt avhengige av å ha hjemmekontor som følge av koronautbruddet?

Hva skjer med nettleien under koronautbruddet?

Får man lavere nettleie på grunn av koronautbruddet? Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale nettleien?