Vi må utføre vedlikehold – også under koronautbruddet

Hvorfor fortsetter vi i Elvia å gjennomføre strømutkoblinger nå når mange er helt avhengige av å ha hjemmekontor som følge av koronautbruddet?

Derfor må vi gjøre strømutkoblinger – også under koronautbruddet

For å kunne gjennomføre nødvendig arbeid på strømnettet må vi noen ganger koble ut deler av strømnettet. Hvis vi ikke gjør det kan det på sikt føre til større feil i strømnettet som igjen kan føre til at det blir vanskeligere for oss å rette opp og til strømbrudd.

Vi forstår at dette kan være irriterende for kunder i dagens situasjon hvor mange må ha hjemmekontor. Samtidig er det helt nødvendig. På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi i Norge befinner oss i har vi i Elvia gjort tiltak, også når det gjelder planlagte utkoblinger og strømutkoblinger

  • Planlagte utkoblinger som varer over 6 timer og som berører private hjem skal utsettes eller tas på natten

  • Vi bruker aggregater der det er mulig for å redusere utkoblingstiden

  • Vi har bedt våre entreprenører utføre arbeidet under spenning, der det er forsvarlig, for å redusere antall utkoblinger

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med beredskap som følge av koronaviruset.

Slik kan du forberede deg på planlagte utkoblinger

Som tidligere nevnt forstår vi at det kan være både irriterende og virke veldig dumt å koble ut strømmen i denne perioden. Derfor har vi laget noen tips til hvordan du kan stille litt mer forberedt.

  • Når vi skal utføre slike planlagte utkoblinger varsles berørte kunder minimum tre dager i forveien, slik at de kan forberede seg best mulig. For at du skal få varsling er det lurt å sjekke at vi har registrert riktig kontaktinformasjon på Min side

  • Still forberedt: lad opp PC, mobil og power banks, kok kaffe eller annen varm drikke og fyll opp termosen

  • Er du hjemme med barna? Planlegge aktiviteter som ikke krever strøm