Små smarte sensorer hjelper Elvia med å overvåke strømnettet

Ved hjelp av verdens minste trådløse sensorbrikker, utviklet av det norske teknologiselskapet Disruptive Technologies, overvåker Elvia stadig flere komponenter i strømnettet.

Elvia gjør mer enn bare å frakte strømmen hjem til deg og sørge for drift og vedlikehold av strømnettet i det daglige. For med et strømnett i stadig endring, er det også viktig å holde tritt med utviklingen slik at dagens infrastruktur holder seg like robust som den burde gjøre.

Strømnettet endres fordi folk bruker strøm på en helt annen måte enn før, og mer strøm enn tidligere. Skal fremtiden virkelig bli elektrisk, må risikoen for strømbrudd reduseres betraktelig. I tillegg er store deler av strømnettet i Norge gammelt, fra både før og etter krigen. Det er derfor viktig å ta i bruk den teknologien som finnes tilgjengelig for å kunne overvåke strømnettet for feil så billig som mulig og sørge for en effektiv utnyttelse av strømnettet.

Små sensorbrikker med unike egenskaper

De små sensorbrikkene, som er utviklet av norske Disruptive Technologies, er på størrelse med et frimerke og er bare litt tykkere enn et klistremerke. Sensorene klistrer vi i Elvia på både kabler og transformatorer for blant annet å sjekke temperatur og fuktighetsnivå. Det er som kjent viktig at elektrisk utstyr ikke blir for varmt, da kan det oppstå brann.

Salgsdirektør i Disruptive Technologies, Ole Petter Novsett, forteller at det er størrelsen, robustheten og levetiden som gjør de smarte sensorene helt unike, og som har gjort Disruptive Technologies verdensledende på små sensorer med lavt energiforbruk.

Ole Petter Novsett DT

Salgsdirektør Ole Petter Novsett ved Disruptive Technologies

– Du klistrer på sensoren som et frimerke der du ønsker data, og den vil begynne å sende umiddelbart. Batteriet i sensoren har en levetid på 15 år i romtemperatur, og sensoren kan rapportere 500 000 hendelser, forklarer han.

Sensorbrikken måler 19x19,2 millimeter og inneholder en sensor, en sender og et batteri, som er kapslet godt inn for å tåle å stå ute i vær og vind. 

Elektromontør

Fremtidens smarte energisystem

Det er Forskningssenteret Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI), ledet av Sintef Energi i samarbeid med NTNU, som skal sørge for å bygge fremtidens smarte energisystem i Norge. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd og strekker seg fra 2016 til 2024. Det er i dette programmet Elvia tester ut sensorbrikkene.

Prosjektprogrammet er etablert med partnere fra forsikring, nettselskap, teknologileverandører, medlemsorganisasjoner og myndigheter, og Elvia er med som partner i senteret.

Disruptive Technologies sensor trafo

Sensoren er som skapt for nettselskaper

Selv om de smarte sensorene kan brukes i alle typer industri, er det nettselskapene som har kommet lengst når det gjelder bruken av dem, og da særlig Elvia som var det første nettselskapet som testet sensorbrikkene.

Ole Petter Novsett kontaktet Elvia, som da var Hafslund Nett, tilbake i 2017. Han hadde da nettopp foretatt et lite eksperiment med sensorbrikken på hjemmebane.

– Jeg kjørte en liten elbil på den tiden, og jeg hadde en brikke som fortalte meg hvor mye strøm jeg brukte for å lade den opp, sier Novsett.

– Så klistret jeg på en av våre sensorer på både ladepistolen, kontakten og sikringen. Da jeg sammenlignet kurvene fra kilowatteffekt-brikken og vår sensorbrikke, så jeg at de var helt identiske. Det var en stor aha-opplevelse. Med tanke på at våre sensorer, i motsetning til kilowattsensoren, også kan sende alarmer ved avvik skjønte jeg umiddelbart at dette hadde noe for seg.

Novsett forteller videre at Elvia øyeblikkelig tente på idéen, da de blant annet har noen utfordringer på de eldre transformatorstasjonene i Oslo, som kan ryke ved overbelastning og dermed føre til strømbrudd. En transformatorstasjon er et elektrisk anlegg som transformerer spenningen på strømnettet fra ett spenningsnivå til et annet, før strømmen blir transportert videre for eksempel hjem til deg.

– Elvia gjennomførte så en test av sensorene på en bryter i en transformatorstasjon, og det var starten på moroa, sier Novsett.

En inspeksjon i transformatorstasjonen viste at det kunne være en potensiell feil på en bryter. Elvia benyttet da anledningen til å teste om sensoren kunne gi mer informasjon om tilstanden og festet flere sensorer for å sammenligne temperatur fra de tre fasene på bryteren. Temperaturen på den ene fasen gikk plutselig fra 40 til 120 grader. Det endte med at bryteren ble byttet ut, og på den måten forhindret sensorene en feil som kunne ført til at mer utstyr kunne blitt ødelagt.

– En av de store fordelene ved å bruke våre sensorer er at de overvåker døgnet rundt, hele året. Det blir dermed enklere å oppdage feil og redusere faren for strømbrudd. Dessuten kan man få kontroll på flere komponenter enn det man har i dag, sier han.

Ledninger i strømnettet

Sensorbrikkene har flere bruksområder

Sensorbrikkene brukes også til fukt- og vanndeteksjon. Spesielt i Oslo er det mange nettstasjoner som ligger under bakken i bygg. Hvis det kommer vann eller store vannskyll i kjellere, er det viktig å oppdage det raskt. Det kan også være farlig å gå ned for å sjekke hvis det er vann der. Vann og strøm er en dårlig kombinasjon. Elektrisk utstyr skal stå i rene og tørre miljøer innenfor en viss temperatur. Noen sensorer sjekker også om dører er åpne eller forsvarlig lukket.

Elvia bruker sensorene som et verktøy for å oppdage unormale tilstander, som for eksempel hvis elektrisk utstyr er for varmt eller luftfuktigheten for høy. Noe som kan føre til strømbrudd eller i verste  fall brann.

Elvias elektromontør arbeider på strømnettet

Bra for både Elvia og deres kunder

Når strømmen går i et nabolag, kan det være tidkrevende å finne hvor problemet oppsto, da det kan være mange lokasjoner å velge mellom. Med sensorbrikkene fra DT ser man øyeblikkelig hvor feilen ligger, noe som gjør jobben med å få strømmen tilbake mye enklere og raskere.

– Sensorbrikkene våre er også et viktig sikkerhetsaspekt, da de for eksempel kan sende en alarm hvis en dør til en nettstasjon står åpen, sier Novsett.

Veien videre

Alt er fortsatt i en tidlig fase, så testingen fortsetter i stadig større skala. Elvia er sikre på at vi trenger mer overvåking om 10 år enn vi gjør i dag, ettersom strømflyten har endret seg og forbruket er av en helt annen profil. Det blir rett og slett et mer komplekst å drifte strømnettet i dag, enn det var før fordi kompleksiteten øker og da trenger vi mer data.

Det er ingen som har testet sensorbrikkene i en så stor skala som vi i Elvia, som samarbeider med både konkurrenter og mange andre aktører for å finne de beste løsningene for Norge, og for resten av verden for den saks skyld.

Nå jobber vi med å få ut enda flere sensorbrikker i strømnettet vårt slik at vi kan fortsette å sørge for at kundene våre alltid har strøm i kontakten.