132 kV Nettilknytning Songkj√łlen

Som nettselskap er det Elvias oppgave √• knytte nye kunder til nettet. Dette prosjektet er en kundetilknytning i form av en vindm√łllepark som skal tilknyttes v√•rt regionalnett. Det krever en omlegging av traseen til eksisterende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes, slik at traseen vil g√• via Songkj√łlen.

Hva skal Elvia gj√łre?

Prosjektet er en kundetilknytning i form av en vindm√łllepark som skal tilknyttes Elvias regionalnett. Det er ikke noen form for str√łmnett i umiddelbar n√¶rhet til vindm√łlleparken. For √• kunne tilkoble nytt vindkraftverk ved Songkj√łlen m√• Elvia legge om traseen til eksisterende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes via vindkraftverket p√• Songkj√łlen.

Vindm√łlleparken bygges p√• Songkj√łlen i Nord-Odal kommune og heter Odal Vindkraftverk. Det er Akershus Energi Vind AS som er eier sammen med KLP. For sp√łrsm√•l og informasjon om vindm√łlleparken henviser vi derfor til Odal Vindkraftverk.


Konsesjon og MTA-plan

Elvia plikter i sin anleggskonsesjon til å knytte nye kunder til nettet. Konsesjon og MTA-plan for linjen er godkjent og ligger ute på NVE sine hjemmesider.

Det er ikke noen form for str√łm-nett i umiddelbar n√¶rhet til vindm√łlleparken. For √• kunne tilkoble nytt vindkraftverk ved Songkj√łlen m√• Elvia legge om traseen til eksisterende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes via vindkraftverket p√• Songkj√łlen.

Odal Vindkraftverk, som bygger ut vindm√łlleparken p√• Songkj√łlen, vil bygge transformatorstasjon hvor Elvia vil overta h√łyspenningsapparatanlegg som blir tilh√łrende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes etter ferdigstillelse.

Tilkoblingspunktet p√• den nye linjen vil v√¶re mellom Minnesund og Skarnes og ligger ved Vesle Garsj√łen i Nes kommune.

Utf√łrelse og bygging

Den nye linjen bygges med fagverksmaster som en dobbel linje (inn/ut) og blir ca 6,8 km lang.

Planlagt framdrift

Arbeidet er allerede påbegynt og her er status per oktober 2020.

  • Linjen er avskoget

  • Grunnarbeid ferdigstilles i h√łst

  • Mastemontasjen har startet opp og noen master er flydd fram til bestemmelsessted. Det blir brukt en del helikopter i forbindelse med utbyggingen.

  • Tilkoblingen av linjen er forventet i august 2021

  • Oppynting i terrenget vil skje i l√łpet av september og oktober 2021

Totalentrepren√łr

Byggingen av ny 132 kV linje er satt ut som en totalentreprise. Det er Laje Nettservice AS som er totalentrepren√łr.

Prosjektleder:

Petter Fyksen, tlf 414 50 522, e-post


Byggherre er Elvia

Elvias prosjektleder:

J√łran Eng, tlf 959 81¬†091, e-post

Sp√łrsm√•l om selve vindm√łlleparken m√• rettes Odal Vindkraftverk.