Kort strømstans i Spydeberg

Natt til 16. november må vi koble ut strømmen noen timer i Spydeberg. Strømforbruket i området har økt mye de siste årene og det er behov for større overførings- og transformatorkapasitet til området.

I den forbindelse har Elvia iverksatt et større reinvesteringsprosjekt som skal sikre nåværende og kommende generasjoner tilstrekkelig og stabil strømforsyning i Spydeberg. Økt transformatorkapasitet legger også til rette for videre utvikling av området – med grønn energi levert over nettet.

Rehabilitering og ombygging av Spydeberg transformatorstasjon er krevende og strømstansen er et avgjørende ledd for at vi og våre entreprenører både skal kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker møte, men også for i det hele tatt tekniske å få til ombyggingen. Dessverre er situasjonen slik i området at strømnettet under transformatorstasjonene som grenser til Spydeberg har et annet spenningsnivå (22000V) enn Spydeberg transformatorstasjon (11000V). Derfor kan ikke deler av strømforbruket i Spydeberg forsynes fra andre transformatorstasjoner i dag.

Dette ønsker vi i Elvia å gjøre noe med, for å sikre innbyggerne og næringen i området et mer sikkert og robust strømnett som tilfredsstiller forventningene vi alle har i en mer og mer elektrifisert hverdag. Reinvesteringsprosjektet skal derfor, i tillegg til å øke både overførings- og transformatorkapasitet, sammenkoble deler av underliggende nett slik at Spydeberg kan forsynes fra andre transformatorstasjoner i ulike feilsituasjoner i fremtiden.

Når?

Stans i strømforsyningen er planlagt natt til 16. november. Utkoblingen starter midnatt og er estimert til å vare i cirka 6 timer. Kunder vil stegvis få strømmen tilbake etter at omleggingsarbeidet er ferdig. Vi beklager ulempene dette kan medføre for våre kunder.

Støy

I forbindelse med arbeidet må noe støy fra mennesker og kjøretøy i området rundt Spydeberg transformatorstasjon påberegnes.

Kontaktperson

Per Kristian Furuheim, prosjektleder i Elvia
E-post