Lerdalsveien – Hvaler transformatorstasjon

Delprosjekt Lerdalsveien – Hvaler transformatorstasjon er et kraftledningsprosjekt i regi av Elvia.

Trasé luftledning

Det skal etableres omtrent 7 km kraftledning samt utvide Hvaler transformatorstasjon.

Se detaljer i kartet her

Se film - visualisering av kraftlinjen

Status

Den 12. september 2019 vedtok NVE å godkjenne MTA-planen for ny luftledning på strekningen Lerdalsveien – Hvaler transformatorstasjon. Berørte grunneiere og rettighetshavere er informert om NVE sitt vedtak.
Godkjenning av MTA for 132 kV luftledning

Miljø-, transport- og anleggsplan

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Fremdrift

Oktober 2019 - Oppstart hogst av skog
November 2019 - Oppstart anleggsarbeider
Høst 2020 - Ferdigstilt anlegg

Kontaktperson

Håvard Bårli, prosjektleder i Elvia
Tlf 928 41 159
E-post