Oppgradering av strømnettet i Spydeberg

Prosjektet består av ny kraftledning mellom Tunby og Spydeberg, utvidelse av stasjon og nye transformatorer. Bakgrunnen for oppgraderingen er å sikre strømforsyningen til Spydeberg kommune.

Strømforbruket i Spydeberg har økt mye de siste årene og det er behov for større overførings- og transformatorkapasitet til området. I den forbindelse har Elvia iverksatt et større reinvesteringsprosjekt som skal sikre nåværende og kommende generasjoner tilstrekkelig og stabil strømforsyning. Økt kapasitet i strømnettet legger også til rette for videre utvikling i området og elektrifisering av samfunnet – med grønn energi levert over strømnettet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Elvia (tidligere Hafslund Nett) anleggskonsesjon for å bygge og drive en dobbel 132 kV kraftledning mellom Spydeberg transformatorstasjon og Tunby koblingsanlegg i Indre Østfold kommune i Viken fylke, samt tillatelse til å utvide Spydeberg transformatorstasjon. 

Arbeidene med utvidelse og ombygging av Spydeberg transformatorstasjon er godt i gang. Det etableres et nytt 50 kV koblingsanlegg og stasjonen gjennomgår omfattende vedlikehold og oppgraderinger.

Dagens transformatorer er av eldre årgang og har liten kapasitet, det leveres derfor 2 nye krafttransformatorer til stasjonen. Første transformator kommer allerede i midten av mai.

Planlagt idriftsette av nye anleggsdeler er i løpet av oktober 2021. Eksisterende tremastlinje vil bli revet etter ny dobbelkurs er idriftsatt.

Mer informasjon og dokumenter om Ny 132kV-ledning Tunby - Spydeberg

Kontaktperson

Per Kristian Furuheim, prosjektleder i Elvia, tlf 982 07 795, e-post