Vi sikrer strømforsyningen i Østfold - Hasle - Råde - Halmstad

Elvia sikrer strømforsyningen i Østfold. Deler av dagens regionalnett har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket.

Håvard Bårli er prosjektleder for den nye regionalnettslinjen mellom Hasle og Råde, som nå er under bygging. I videoen forklarer han nærmere om prosjektet og hva som vil skje videre for å etablere en sterkere kraftforsyning i området.

For liten kapasitet

Deler av dagens regionalnett har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket. Situasjonen forverres når strømforbruket øker vinterstid. I dag vil en større feil i regionalnettet kunne medføre strømstans for flere tusen kunder.

Forsterker det regionale strømnettet
Befolkningsvekst og økt næringsvirksomhet i og rundt de større byene i Østfold fører til høyere strømforbruk. Strømnettet må derfor oppgraderes for at alle skal få strømmen de trenger.

Trenger mer strøm
Deler av dagens regionalnett – det vil si strømnettet mellom Statnetts landsdekkende nett og det høyspente fordelingsnettet – har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket. For å sikre stabil strømforsyning bygges det nå nye og forsterkede kraftlinjer gjennom kommunene Sarpsborg, Råde og Rygge. Arbeidet ferdigstilles i 2021.

Faser i prosjektet
Den 23 kilometer lange kraftlinjen fra Hasle til Råde vil knytte linjenettet som forsyner Sarpsborg sammen med nettet som forsyner Vestby/Moss. Kraftlinjen vil utgjøre øst-vest forbindelsen i en fremtidig 132 kilovolt kraftsystemring i Østfold, med trasé gjennom kommunene Sarpsborg og Råde. På strekningen Råde – Huseby vil dagens kraftlinje fra Fjærå i Fredrikstad bli revet og fremført på samme master som ledningen Hasle – Råde.

Dagens 50 kV kraftlinje mellom Halmstad og Råde transformatorstasjoner, som går gjennom kommunene Rygge og Råde, består av én ledningskurs. Denne vil bli revet og erstattet med en ny dobbeltkurs kraftlinje.

Kraftlinjen bygges primært i eksisterende trasé, men lengre avstand mellom mastene og enkelte justeringer for å skape bedre avstand til bygninger og registrerte kulturminner vil totalt sett gi en forbedring for de som berøres av ledningen.

Halmstad transformatorstasjon utvides med innplassering av en ny 132/50 kV transformator.

Dagens Råde transformatorstasjon rives og erstattes i sin helhet med ny 132 kV transformatorstasjon på samme sted.

Mer informasjon om utbyggingen av Hasle - Råde - Halmstad

Når?

Arbeidet på strekningen Hasle - Råde - Halmstad gjennomføres i perioden 2018 - 2021.

Kontaktperson

Håvard Bårli, prosjektleder i Elvia
Tlf 928 41 159
E-post