Hvordan kan vi bruke strømnettet smartere?

Strøm er en grønn og fornybar energikilde. Stadig mer av forbruket vårt flyttes fra fossile til fornybare energikilder – den voldsomme økningen i antall elbiler i Norge er bare ett eksempel på dette.

Dette er gode nyheter for miljøet, men også en utfordring for det fysiske strømnettet. Det er ikke dimensjonert for det økte forbruket, og til tider kan det være utfordrende å sørge for nok kapasitet. Dette gjelder særlig de tidene av døgnet hvor mange bruker strøm samtidig, for eksempel når alle skal vaske klær, lage middag eller lade elbilen. Å utvide strømnettet er en dårlig løsning for både miljø og lommebok, men heldigvis finnes det et alternativ. Hvis vi alle bruker strømmen smartere, og fordeler forbruket utover døgnet, kan vi unngå «propper og topper» i strømnettet.  

For å få til dette skal vi gi tips og råd til hvordan du kan bruke strøm smartere og bedre. I tillegg skal vi på sikt innføre en ny modell for beregning av nettleie. Den nye modellen skal belønne alle som klarer å fordele forbruket utover døgnet og unngå topper med ekstra høyt forbruk samtidig.  

Vi er nå i gang med et pilotprosjekt hvor noen kunder skal teste en ny modell for nettleie. Basert på erfaringene fra dette vil det bli innført en ny modell for nettleie.

Rekrutteringen av pilotkunder er nå avsluttet. De som er valgt ut vil få beskjed innen kort tid.

Slik er den nye nettleien i pilotprosjektet

Tidligere besto nettleien av to deler. Et fastledd som var det samme hver måned, og et kraftledd som var en pris per kWh du brukte. For å gi den enkelte kunde større mulighet til å påvirke nettleien, legger vi til to nye ledd. Hensikten er å gjøre det mer lønnsomt å fordele forbruket utover døgnet.

Det første er et maksledd, som beregnes ut fra den timen i døgnet med høyest forbruk. Jo lavere forbruket er på sitt høyeste, desto mindre betaler du.

Det andre er et tidsledd, som beregnes ut fra når på døgnet strømmen brukes. På natten er det god kapasitet i strømnettet, derfor blir det billigere å bruke strøm mellom klokken 22-06 på virkedager.

Endringer i RME sitt høringsforslag har ført til at vi må gjøre endringer i piloten og nettleiemodellene. Her finner du mer informasjon om hva det betyr for denne piloten.