Nytt forslag fra NVE påvirker den nye nettleiemodellen

Forrige uke slapp NVE et nytt forslag til den ny nettleiemodell, som vi så langt har kjent som effekttariff. Nyheten får konsekvenser for vår planlagte pilot.

I det justerte høringsforslaget går RME bort fra kravet om effekttariff. RME vil beholde dagens system hvor nettleien er delt opp i et fastledd og et energiledd, men dropper ideen om å innføre det tredje leddet, effektleddet. Dette leddet har vært mye diskutert og kritisert fra ulike aktører både i kraftbransjen og interesseorganisasjoner. Bakgrunnen for diskusjonen har blant annet handlet om kompliserte tariffer og at det er vanskelig for kunder å forstå prissignalene.

Nyheten fra RME kom som en stor overraskelse for oss som nettselskap og kraftbransjen, men vi i Elvia ser på dette som gode nyheter for våre kunder.

Hva betyr det for vår pilot?

Hvis det siste forslaget til RME blir vedtatt av Olje- og energidepartementet, blir det nye regler for nettleien allerede fra 1. juli 2021. Vi som jobber med pilotprosjektet for Elvia jobber nå med å imøtekomme disse justeringene i priser, valg av nettleiemodeller vi skal teste og kommunikasjonen for vår pilot. Målet er fortsatt at nettleien skal utformes slik at det gir en jevnere belastning i strømnettet, og derved redusere behovene for utbygging.

Vi kommer med mer informasjon om dette i løpet av september/oktober.