Det er mange driftige kvinner i Elvia

Selv om kraftbransjen, som mange andre bransjer, fortsatt kan sies å være en smule mannsdominert, er det stadig flere kvinner som finner veien inn. Her i Elvia har vi flere kvinner som gjør en utmerket jobb i det viktige samfunnsoppdraget vi har.

Av 56 nominerte til prisen Årets Kraftkvinne 2020, var det fire av våre ansatte som kom med på listen. Det er vi stolte av, for det viser at kvinner like godt som menn kan bidra i den viktige jobben med å legge til rette for det grønne skiftet.

På spørsmål om hvordan hun reagerte da hun fikk vite at hun var nominert, svarer Torunn Midtgaard, avdelingsleder for Regionalnettprosjekter i Elvia, kontant.

Torunn Midtgaard

Avdelingsleder for Regionalnettprosjekter i Elvia, Torunn Midtgaard

– Først ble jeg veldig overrasket, og lurte på om e-posten kunne være feilsendt. Så lurte jeg på hva denne prisen egentlig var. Jeg gikk inn på nettsiden til Kraftkvinnene og leste meg opp, og det var først da jeg ble veldig stolt. Enda stoltere ble jeg da listen over alle de nominerte var klar. Tenk å bli nevnt i samme åndedrag som alle disse imponerende menneskene, sier hun.

Vil synliggjøre spennende muligheter

Torunn er relativt ny i bransjen, og kom fra å jobbe med automasjon i olje og gass, pluss noen år i bygg og anlegg, til oss for litt over to år siden. Hun forteller at nominasjonen inspirerer henne til å bli bedre til å bruke LinkedIn-profilen både for profilering av seg selv og Elvia.

– Kraftbransjen er en bransje med mange spennende jobber som krever en stor bredde av kompetanse. Dette budskapet bør jeg bli bedre på å synliggjøre, sier hun.

Hun mener også at tiltak som Kraftkvinnene er viktig å støtte opp om, da det kan påvirke flere kvinner og menn til å søke seg til bransjen.

Kvinneandelen på vei opp

Torunn opplever Elvia som et nesten kjønnsnøytralt sted å jobbe, hvor kvinner får de samme mulighetene som menn, det er kompetansen du sitter på som er viktig.

– Jeg tenker sjelden over at jeg er kvinne i løpet av en arbeidsdag, og det er akkurat sånn det skal være, sier hun.

I bransjen generelt er kvinneandelen på vei opp, og vi i Elvia gjør det vi kan for å tiltrekke oss både kvinnelige og mannlige kandidater til stillingen vi utlyser.

Åshild Vatne, som er Rådgiver FOU i Elvia, fikk vite at hun var nominert til Årets Kraftkvinne 2020 i en e-post fra vedkommende som nominerte henne.

– Jeg ble både overrasket, rørt og glad på en gang. Hun som nominerte meg er en kvinne jeg ser veldig opptil, sier hun.

Åshild har jobbet hos oss i snart fem år, og selv om hun holder flere foredrag og har en stilling som krever at hun ofte snakker på vegne av Elvia til både næringslivet og myndighetene, føler hun på ingen som helst måte at hun jobber bevisst for å være synlig i bransjen.

– Jeg snakker i hovedsak om resultater og forskning til tekniske folk, sier hun.

Åshild Vatne

Rådgiver FOU i Elvia, Åshild Vatne

Noe hun tydeligvis gjør bra, ettersom hun ble nominert som en av kandidatene til å motta prisen.

Selv opplever ikke Åshild noen spesielle utfordringer ved det å være kvinne i en mannsdominert bransje.

– Jeg syns Elvia og bransjen har kommet langt. Selvfølgelig kan kvinner jobbe med tekniske ting, sier hun.

Nettplanlegger og prosjektleder, Ingvild Spurkeland, synes først og fremst at det var veldig hyggelig å bli nominert til Årets Kraftkvinne 2020.

Ingvild Spurkeland

Nettplanlegger og prosjektleder i Elvia, Ingvild Spurkeland

– Jeg synes det er spennende å få være med på prosjekter og utfordre meg selv. Jeg liker å treffe nye mennesker og lære nye ting, men jeg streber ikke bevisst etter å være synlig i bransjen, sier hun.

Ingvild mener vi allerede er på god vei når det gjelder å øke kvinneandelen i kraftbransjen.

– I mitt kull på Energi og miljø ved NTNU var det omtrent like mange kvinner som menn. Det er nok et større behov å øke kvinneandelen når det gjelder montører.

Hun mener også at Elvia er gode til å gi alle de samme mulighetene, uavhengig av kjønn.

– Jeg har aldri opplevd at det er et minus at jeg er kvinne, avslutter hun med et smil.

Kraftkvinnene er et viktig nettverk

Kraftkvinnene ble startet i 2019, og er et nettverk for alle kvinner i fornybarbransjen. I dag har nettverket rundt 600 medlemmer.

De nominerte til Årets Kraftkvinne 2020 måtte oppfylle disse kriteriene:

  • Må jobbe i kraftbransjen

  • Ha vist at dette er en bransje for kvinner

  • Ha bidratt til å heie andre frem

  • Ha bidratt til å skape lønnsom virksomhet

  • Være faglig dyktig og dele kunnskap

  • Være med på å forme fornybarbransjen

I tillegg til Torunn Midtgaard, Åshild Vatne og Ingvild Spurkeland , ble også daværende administrerende direktør Kristin Lian nominert til Årets Kraftkvinne 2020. Vi ser det som et tydelig tegn på at vi gjør mye riktig.

Likevekt mellom kjønn i møterom hos Elvia

Bransjen vår trenger flere kvinner

Selv om det ikke er et mål i seg selv å ha likevekt mellom kjønn i Elvia, tror vi likevel at flere kvinner sitter på kompetanse som vi trenger for å kunne løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Derfor bør kvinneandelen økes i Elvia og bransjen generelt.

Kritisk infrastruktur Elviajpg

Om oss

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten.

Ansatte ved kundeservice jobber

- Jeg trives veldig godt i jobben min

Særlig ved strømbrudd er det hektisk aktivitet på kundesenteret til Elvia. Det kan kunderådgiver Marianne (27) skrive under på, men hun har full forståelse for at kundene tar kontakt.