VĂ„re eiere

Elvia er et resultat sammenslÄingen av nettselskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som var hovedvirksomhetene til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO.

Fusjonen mellom de to nettselskapene ble offentliggjort sensommeren 2019. Oslo bystyre godkjente 19. juni avtalen om sammenslÄingen av de to nettselskapene. Dette ble ogsÄ behandlet pÄ generalforsamlingene 25. og 27. juni og ble godkjent av myndighetene. SammenslÄingen av de to selskapene regnes som en av de stÞrste fusjonene i kraftmarkedet i Norge. En viktig driver for at Hafslund Nett og Eidsiva Nett ble slÄtt sammen, var fordelen ved Ä ha en stÞrre enhet for Ä kunne mÞte endringene i bransjen som drives av myndighetskrav, ny teknologi og digitalisering.


1. januar 2020 fikk nettselskapet navnet Elvia. Elvia ledes av administrerende direktĂžr, Kristin Lian.

Om Eidsiva

Elvia er et heleid datterselskap av Eidsiva Energi, med hovedkontor pÄ Hamar. Eidsiva-konsernet har rundt 1.200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i Äret. Eidsiva, gjennom Elvia, drifter 66.000 kilometer med strÞmnett. Eidsiva har ogsÄ ca. 75.000 fiber- og bredbÄndskunder, og er Norges tredje stÞrste fjernvarmeprodusent med en produksjon pÄ ca. 450 GWh per Är.

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Eidsiva investerte for totalt 2,85 milliarder kroner i 2020, hvor Elvia sto for 2,3 milliarder investert i nettinfrastruktur. En betydelig del av Eidsivas utbytte gÄr til eierne og dermed tilbake til samfunnet, men noe brukes ogsÄ til investeringer i fornybar energi og sikrere strÞmforsyning til kundene.


Du kan lese mer om Eidsiva her.


Organisasjonskart Elvia

Økonomiske resultater


Det er mange som ringer oss og lurer pÄ hvor mye av overskuddet som gÄr til utbytte. Hvor kan man se Ärsregnskapet til Elvia? Og hvem er det som egentlig eier Elvia?

Her har vi samlet opp den viktigste informasjonen om dette for deg. 

Hvorfor gÄr ikke overskuddet til vedlikehold av nettet, men utbytte til eierne?

Elvia bruker betydelige midler pÄ bÄde investeringer i og vedlikehold av nettet. Det er ingen direkte kobling mellom vedlikehold og utbytte

Elvia er eid av Eidsiva som igjen betaler utbytte til sine eiere. Eidsiva er  eid av Innlandet Energi Holding, av Oslo Kommune, gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Hvis du Þnsker mer innsikt i utbytte og Ärsrapporter finner du dette pÄ BrÞnnÞysundregisteret og Eidsiva sine sider.

Hvordan kan dere si at nettleiepriser er strengt regulert av NVE nÄr dere har sÄ stort overskudd hvert Är?

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) regulerer nettselskapene Þkonomisk gjennom fastsettelse av Ärlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter Þvre begrensing pÄ hvor mye Elvia og andre nettselskaper kan ta betalt for frakt av elektrisk kraft. I den tillatte inntekten er det en andel som skal sikre at bransjen som helhet skal fÄ en avkastning pÄ den kapitalen som er investert, som stÄr i forhold til den risikoen eierne har ved Ä bruke penger pÄ nettvirksomhet. Denne avkastningen, som kalles referanserenten, er i stÞrrelsesorden 5 %. Grunnen til at overskuddet er stort mÄlt i kroner er at Elvia er et veldig stort selskap hvor det er investert over 20 milliarder i linjer og kabler.

FormÄlet med reguleringen er at strÞmnettet som benyttes til overfÞring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles pÄ en samfunnsmessig rasjonell og effektiv mÄte.

GĂ„r noe av det vi betaler i nettleie til utenlandskabler?

Ja, overskudd/underskudd pÄ utenlandskabler er en del av nettleien, men hovedsakelig gÄr nettleien til Statnett. Det er Statnett som har konsesjon til Ä bygge og drifte utenlandskabler. Ofte deles kostnadene ved kablene likt mellom de to landene som deler kabelen. Deler av Elvias nettleie dekker nettleie til Statnett, og der inngÄr utenlandskablene. Statnett har ogsÄ en del inntekter ved utenlandskablene. Disse gÄr direkte til en reduksjon av vÄr nettleie til Statnett. Her kan du lese mer om hva nettleien gÄr til.

Er rapportene offentlige? Hvorfor prĂžver dere Ă„ skjule overskuddet?

Elvias resultater inngĂ„r i Eidsivas konsernregnskap. Årsregnskapet til Elvia er offentlig og tilgjengelig for alle pĂ„ BrĂžnnĂžysundregisteret og Ă„rsrapport for Eidsivakonsernet som helhet finner du pĂ„ Eidsiva.no

Hvorfor skal vi betale utenlandskabler for Ä forsyne hele Europa med strÞm, mens prisene gÄr opp her hjemme?

Selv om vi ikke drifter utenlandskablene, gÄr en del av nettleien til Statnett som har med dette Ä gjÞre. Elvia har ansvaret for strÞmnettet i Innlandet, Oslo og deler av viken. Her kan du se hvilke kommuner som tilhÞrer vÄrt omrÄde.

Ofte stilte spÞrsmÄl og svar

Elvia er Norges nyeste nettselskap og har ansvar for forsyning av strÞm til ca. 2 millioner kunder i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sÞrger for at du er pÄ i hverdagen gjennom Ä drifte og vedlikeholde strÞmnettet. Hvis du Þnsker Ä bli bedre kjent med oss kan du lese mer om hvem vi er og hva vi driver med.

Nei, Elvia eier og drifter strÞmnettet i Oslo og deler av Innlandet og Viken. Det vil si at vi stÄr for overfÞringen av elektrisk energi innenfor dette omrÄdet. Elvia har ingen rolle innenfor kraftproduksjon som for eksempel vannkraft og vindkraft. Vi er en del av Eidsiva-konsernet, som ikke har operativ virksomhet innenfor kraftproduksjon.

VĂ„r rolle som nettselskap er regulert av Olje- og energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat. Disse reguleringene sier at Elvia som eier og vedlikeholder av strĂžmnett ikke skal ha eierskap i kraftproduksjon som for eksempel vannkraft, solkraft og vindkraft. Myndighetene og RME har derfor skilt Elvia og de andre nettselskapene fra virksomhetene som driver med kraftproduksjon og kraftomsetning.

Kraftprodusentene eier alle anlegg og installasjoner innenfor for sine produksjonsomrÄder, inkludert opptransformering til regionalnettet og grensesnittet mot nettselskapene. NÄr en utbygger har fÄtt tillatelse til Ä bygge et kraftanlegg for produksjon av vannkraft, solkraft eller vindkraft, er alle nettselskaper i Norge, ogsÄ Elvia, pÄlagt Ä bygge strÞmnettet som er nÞdvendig for overfÞring av kraften fram til eksisterende kraftnett. Elvia mÄ alltid sÞke tillatelse hos RME for Ä kunne bygge overfÞringsanlegget.

By lyser opp kvelden.

VĂ„rt strĂžmnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strÞmnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sÞrger for at over 2 millioner mennesker er koblet pÄ strÞmnettet hver dag.

StrĂžmlinjer i solnedgang.

NĂžytralitetsprinsippet

Elvia er underlagt krav fra myndighetene om nĂžytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?