Våre eiere

Elvia er et resultat sammenslåingen av nettselskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som var hovedvirksomhetene til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO.

Fusjonen mellom de to nettselskapene ble offentliggjort sensommeren 2019. Oslo bystyre godkjente 19. juni avtalen om sammenslåingen av de to nettselskapene. Dette ble også behandlet på generalforsamlingene 25. og 27. juni og ble godkjent av myndighetene. Sammenslåingen av de to selskapene regnes som en av de største fusjonene i kraftmarkedet. En viktig driver for at Hafslund Nett og Eidsiva Nett ble slått sammen, var fordelen ved å ha en større enhet for å kunne møte endringene i bransjen som drives av myndighetskrav, ny teknologi og digitalisering.

1. januar 2020 fikk nettselskapet navnet Elvia. Elvia ledes av administrerende direktør, Kristin Lian.

Om Eidsiva

Elvia er et heleid datterselskap av Eidsiva Energi, med hovedkontor på Hamar. Eidsiva-konsernet har rundt 1.200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i året. Eidsiva drifter 66.000 kilometer med strømnett. Eidsiva har også ca. 75.000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 450 GWh per år.

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Nøytralitetsprinsippet

Elvia er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?