VĂ„re eiere

Elvia er et resultat sammenslÄingen av nettselskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som var hovedvirksomhetene til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO.

Fusjonen mellom de to nettselskapene ble offentliggjort sensommeren 2019. Oslo bystyre godkjente 19. juni avtalen om sammenslÄingen av de to nettselskapene. Dette ble ogsÄ behandlet pÄ generalforsamlingene 25. og 27. juni og ble godkjent av myndighetene. SammenslÄingen av de to selskapene regnes som en av de stÞrste fusjonene i kraftmarkedet. En viktig driver for at Hafslund Nett og Eidsiva Nett ble slÄtt sammen, var fordelen ved Ä ha en stÞrre enhet for Ä kunne mÞte endringene i bransjen som drives av myndighetskrav, ny teknologi og digitalisering.

1. januar 2020 fikk nettselskapet navnet Elvia. Elvia ledes av administrerende direktĂžr, Kristin Lian.

Om Eidsiva

Elvia er et heleid datterselskap av Eidsiva Energi, med hovedkontor pÄ Hamar. Eidsiva-konsernet har rundt 1.200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i Äret. Eidsiva drifter 66.000 kilometer med strÞmnett. Eidsiva har ogsÄ ca. 75.000 fiber- og bredbÄndskunder, og er Norges tredje stÞrste fjernvarmeprodusent med en produksjon pÄ ca. 450 GWh per Är.

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Ofte stilte spÞrsmÄl og svar

Elvia er Norges nyeste nettselskap og har ansvar for forsyning av strÞm til ca. 2 millioner kunder i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sÞrger for at du er pÄ i hverdagen gjennom Ä drifte og vedlikeholde strÞmnettet. Hvis du Þnsker Ä bli bedre kjent med oss kan du lese mer om hvem vi er og hva vi driver med.

Nei, Elvia eier og drifter strÞmnettet i Oslo og deler av Innlandet og Viken. Det vil si at vi stÄr for overfÞringen av elektrisk energi innenfor dette omrÄdet. Elvia har ingen rolle innenfor kraftproduksjon som for eksempel vannkraft og vindkraft. Vi er en del av Eidsiva-konsernet, som ikke har operativ virksomhet innenfor kraftproduksjon.

VĂ„r rolle som nettselskap er regulert av Olje- og energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat. Disse reguleringene sier at Elvia som eier og vedlikeholder av strĂžmnett ikke skal ha eierskap i kraftproduksjon som for eksempel vannkraft, solkraft og vindkraft. Myndighetene og RME har derfor skilt Elvia og de andre nettselskapene fra virksomhetene som driver med kraftproduksjon og kraftomsetning.

Kraftprodusentene eier alle anlegg og installasjoner innenfor for sine produksjonsomrÄder, inkludert opptransformering til regionalnettet og grensesnittet mot nettselskapene. NÄr en utbygger har fÄtt tillatelse til Ä bygge et kraftanlegg for produksjon av vannkraft, solkraft eller vindkraft, er alle nettselskaper i Norge, ogsÄ Elvia, pÄlagt Ä bygge strÞmnettet som er nÞdvendig for overfÞring av kraften fram til eksisterende kraftnett. Elvia mÄ alltid sÞke tillatelse hos RME for Ä kunne bygge overfÞringsanlegget.

By lyser opp kvelden.

VĂ„rt strĂžmnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strÞmnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sÞrger for at over 2 millioner mennesker er koblet pÄ strÞmnettet hver dag.

StrĂžmlinjer i solnedgang.

NĂžytralitetsprinsippet

Elvia er underlagt krav fra myndighetene om nĂžytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?