Innen 2030 skal Oslo kun ha elbusser – slik hjelper Elvia kommunen

Om få år kan vi reise helt utslippsfritt med kollektivtransport i Oslo. I front for den nye bussrevolusjonen står Ruter, med god hjelp fra Elvia.

Innføringen av elbusser er både en naturlig del av elektrifiseringen av samfunnet, og et viktig bidrag til Oslo kommunes klimastrategi om å gjøre byen til verdens første nullutslippsby innen 2030. Ruter går foran for å finne løsninger som er med på å skape en grønnere hovedstad med lavere utslipp. 

– Målet er at hele bussparken skal være utslippsfri i løpet av 2028, og derfor vil vi i årene som kommer jobbe for nettopp det. Vi skal finne gode løsninger som sikrer at kollektivtilbudet og kundene ikke blir berørt, forklarer Anders Dynge, prosjektleder i Ruter.  

Miljøvennlig og stillegående

Bor du i Oslo har du kanskje allerede kjørt med en av byens nye elektriske busser. Ruter rullet ut de aller første elbussene på tampen av 2017. Da var det ikke mer enn seks stykker. I 2019 kom det 109, og i løpet av 2020 vil det totalt være 145 elbusser på veiene. 

Har du lagt merke til at de kjører stillere, eller at luftkvaliteten har blitt bedre? Elbusser reduserer nemlig lokal støy og forurensning – og tilbakemeldingene er positive.

– Folk er miljøbevisste og setter pris på elbussene. Både reisende og sjåfører melder at bussene gir en roligere og mer behagelig opplevelse. Det samme gjelder i nærområdene. Bussene er stillere, og man hører derfor ikke noe start og stopp eller mye brumming. Mange synes dessuten det er tøft med noe nytt, sier Dynge med et smil. 

Anders_Dynge_prosjektleder_i_Ruter

Anders Dynge, prosjektleder i Ruter.

Selv om det enda er et stykke til alle de 1200 bussene blir elektriske, er Ruter på god vei mot å nå målet innen fristen. Og med en naturlig økning i antall busser i årene fremover, ser de for seg at det totale beløpet mot 2030-tallet blir rundt 13-1400 busser. 

Stiller nye krav til strømnettet

Det å bygge fremtidens bussløsning krever mye, og stiller helt nye krav til infrastrukturen i samfunnet og til effektiv utnyttelse av strømnettet. En velfungerende ladeinfrastruktur er avgjørende. Det er her Elvia kommer inn.

– Elvia har hjulpet til med nett og kapasitet, innspill og tanker. Vi har blant annet samarbeidet for å finne ladepunkter på endeholdeplasser i det offentlige rom. Det gjør at bussene kan lade underveis, noe som reduserer faren for at de går tomme for strøm, og samtidig krever det færre busser totalt sett, sier Dynge. 

Slik løsningen er i dag, kan bussene lade 5 til 15 minutter på endeholdeplassen, hver andre time. 

– Da kan de kjøre hele dagen frem de skal lade om natten.

Samarbeidet med Elvia vil leve videre i årene som kommer for å legge til rette for en fortsatt gradvis elektrifisering og utskifting av bussene. Det er et omfattende prosjekt, som blant annet innebærer å kartlegge hvilke bussanlegg og endeholdeplasser som skal elektrifiseres, og finne de beste ladeløsningene. Det er også mange andre elementer som må på plass. 

Elbusser på ladestasjon.

Slik ser det ut når elbussene lader.

– Hvor er det mest fornuftig å grave, hvor er det strøm tilgjengelig og ikke? Skal vi bytte nettstasjon eller etablere ny, og hvor skal det lokaliseres? Når de har funnet en løsning og vi har tillatelse, er det Elvia som til slutt etablerer høyspentkoblingen og nettstasjonen, forklarer Dynge.

Elektriske ferger 

Elektrifiseringen gjelder ikke bare busser – Ruter jobber også med å gjøre Oslos ferger helelektriske. Hittil har Nesoddfergene Kongen, Dronningen og Prinsen fått batterier som gjør at de kan seile til og fra hurtigladetårnet på Aker Brygge.

Hurtigladetårnet er bygget sammen med Elvia, og var et krevende prosjekt på mange måter. Blant annet fordi det ikke fantes noe tilsvarende fra før.

– Det er helt nytt, og noe av det største i verden når det kommer til ladeeffekt. Det er ikke alltid alt er klart på tegnebrettet når man starter, men nå er vi i mål med en god løsning, sier Dynge. 

Nå er det øybåtene som står for tur.

– Planen er at fem øybåter, som kjører fra Rådhusbrygge og ut på øyene, skal være elektriske fra november 2021. 

Internasjonal oppmerksomhet

Elektrifisering av transportsektoren er kanskje et av de beste tiltakene for å redusere Norges årlige klimagassutslipp. Da er det heller ikke rart at prosjektet har høstet mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt – blant annet da Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019.

– Da hadde vi ukentlig gjester som vi viste rundt og fikk se hvordan vi skal få kollektivtrafikken utslippsfri. 

Samme året ble Ruter tildelt Ipsos omdømmepris for økt miljøbevissthet blant folk. Stadig flere velger Ruters kollektivtilbud fremfor bilen, og bidrar ytterligere til å redusere utslipp – en vinn-vinn-situasjon for alle. 

– Vi har fått til dette sammen med Elvia, som har vært en viktig støttespiller hele veien, avslutter Dynge.  

Sammen er Ruter og Elvia godt rustet for å redusere klimagassutslippene fra kollektivtransporten. 

Om oss

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Våre eiere

Elvia er et resultat sammenslåingen av nettselskapene Hafslund Nett og Eidsiva Nett, som var hovedvirksomhetene til Eidsiva Energi og Hafslund E-CO.