Jubelen sto i taket hos Ullensaker Show Choir

I Ullensaker ble det full jubel da de fikk beskjed om at koret Ullensaker Show Choir får støtte fra Elvia-fondet til sitt prosjekt “A Million Dreams”. Ungdomskoret, som har 30 medlemmer, fokuserer på inkludering og psykisk helse.

Barn som synger. foto

I søknaden om støtte skrev Ullensaker Show Choir blant annet at “A Million Dreams” -prosjektet går ut på å innføre et rabattsystem eller rabattkort, slik at barn og unge kan få dekket hele eller deler av kontingenten til kor eller diverse utstyr.

– Drømmen er å inkludere flere barn og unge, og utvide gruppen, sier Adele Moe i Ullensaker Show Choir.

Flere faller utenfor på grunn av økonomi

– Jeg opplever stadig vekk at flere barn og unge faller utenfor. Det er egentlig litt skremmende når jeg hører barn spørre om hva en t-skjorte koster og om de kan være med på arrangementer eller ikke. Jeg tror vi mister mange fordi det er mange familier som rett og slett ikke har råd til å være med, sier hun.

Ullensaker Show Choir driver med mange forskjellige aktiviteter og de er opptatt av å inkludere også de som kanskje ikke har råd til å være med. I tillegg til korøvelser setter de opp musikaler og teateroppsetninger. De gjør også lydopptak i studio og lager musikkvideoer.

Vil lage musikkvideo for å inkludere flere

På spørsmål om hva støtten skal brukes til, svarer Adele uten betenkningstid.

– Vi har allerede vært litt i Pan Lydstudio og vi har begynt å spille inn. Vi skal prøve å få med enda flere barn, slik at vi kan lage en musikkvideo med så mange som mulig. På den måten får vi inkludert flere, også barn som ikke er med i koret.

Ullensaker show choir synger. foto

Musikkvideoen, som heter “I have a voice”, handler om å ha sin egen stemme og at den er like viktig som alle andres. Den handler også om at vi blir sterkere sammen.

 – Vi synger også en del fredssanger om dagen på grunn av situasjonen i Ukraina. Noe barna er veldig opptatt av, sier hun.

Adele forteller videre at de også nå snart skal begynne på nye musikal- og musikkprosjekter, både fysisk og sannsynligvis også en zoom-musical.

– Nå som vi har fått støtte  fra Elvia-fondet, får vi muligheten til å hjelpe flere barn og gi de et godt fritidstilbud. Ikke bare de som allerede er her, men andre barn også. Støtten gjør at noen kanskje ikke trenger å betale så mye, eller få gratis plass.

Et kor for mangfold

Ullensaker Show Choir har plass til alle typer mennesker.

– Vi har hatt med oss barn med nedsatt syn og barn med kronisk smertesykdom, ADHD og andre utfordringer. Vi forsøker å skape et trygt miljø. Jeg prater mye med barna og merker at mange sliter. Vi er opptatt av psykisk helse og mener at musikk, dans, teater og kreativitet skaper en arena for lek og åpner opp for samtaler, sier hun.

Det mangler heller ikke på planer for kommende prosjekter.

– I 2023  fyller Ullensaker Show Choir 10 år, så vi gleder oss til å begynne planleggingen av jubileumsåret. Samtidig skal vi sette opp “Little Women” og flere andre prosjekter i løpet av året. Vi prøver nå å tenke litt nytt for å kunne inkludere enda flere barn og unge.

Ullensaker show choir synger. foto

Adele Moe i Ullensaker Show Choir avslutter med å fortelle at hun kommer til å søke om støtte fra Elvia-fondet igjen fordi hun føler at det kan hjelpe mange barn og unge.