Nøytralitetsprinsippet

Elvia er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?

Olje-og energidepartementets krav som Elvia er underlagt om nøytral opptreden gjelder overfor strømleverandører, produsenter og nettkunder. I forbindelse med utførelse av tjenester for Elvia er totalentreprenøren ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse kravene, og sørge for at kravene blir overholdt.

Hva har Elvias nøytralitet å si for deg som kunde? 

Nøytralitet kan være mangt, men i det daglige kan det være snakk om enkle ting som du kanskje ikke var klar over. Elvia skal være nøytrale overfor deg som nettkunde, og kan for eksempel ikke komme med anbefalinger som:

  • Hvilken strømleverandør du bør velge deg

  • Hvilken elektriker eller installatør du skal benytte deg av

  • Hvilken entreprenør du kan benytte deg av hvis du ønsker solceller

  • Hvilket HAN-port utstyr som er best

Krav til taushetsplikt

Det stilles også krav til taushetsplikt om personopplysninger, og drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessige årsaker å hemmeligholde. Taushetsplikten gjelder også etter at den som utfører tjenesten har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Overtredelse av kravene

Overtredelse av kravene for nøytralitet og taushetsplikt kan få økonomiske konsekvenser for totalentreprenøren. Ved eventuelt brudd på kravene til nøytral opptreden og/eller taushetsplikt, vil eventuelle reaksjoner fra myndighetene bli videreført i sin helhet til den aktuelle totalentreprenøren. Kontroll av at krav til nøytralitet og taushetsplikt overholdes tas opp på oppfølgingsmøter med leverandøren.

Nøytralitetsrapporter

Her kan du se rapportene for nøytralitet som blir utarbeidet etter hvert kalenderår.

Elvia

Hafslund Nett:

Eidsiva Nett:

By lyser opp kvelden.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Kritisk infrastruktur Elviajpg

Om oss

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten.