Regional kraftsystemutredning

Som netteier har Elvia ansvar for overv√•king og styring av nettet i normal- og feilsituasjoner, bygging av nye nettanlegg og vedlikehold og rehabilitering av str√łmnettet.

Elvia er også utpekt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å være utredningsansvarlig for to spesifiserte geografiske områder og legge frem regional kraftsystemutredning annethvert år.

De regionale kraftsystemutredningene beskriver dagens kraftnett, framtidige overf√łringsforhold og forventede tiltak og investeringer.¬†M√•let for utredningsarbeidet er √• bidra til en samfunns√łkonomisk riktig utbygging av regional- og sentralnettet. NVEs krav til
innhold i de regionale kraftsystemutredningene (KSU) er nedfelt i Forskrift
om energiutredninger (foe) § 13
. Kraftsystemutredningen er et viktig dokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonss√łknader for energianlegg.

Kraftsystemutredningen er delt i to deler; en¬†hovedrapport og en grunnlagsrapport.¬†Hovedrapporten er et offentlig dokument.¬†Grunnlagsrapporten inneholder tekniske detaljer og er derfor underlagt taushetsplikt -¬†og skal kun v√¶re tilgjengelig for personer med tjenstlige behov og n√łdvendig sikkerhetsklarering.¬†

Hovedrapport 2020 - 2040 - Innlandet

Hovedrapport 2020 - 2040 - Oslo / Viken