Flytte eller legge om eksisterende nett

Ønsker du å flytte på inntaksledning, legge om fra luftledning til kabel i bakken, eller kanskje du kunne tenkt deg å flytte en stolpe som står litt i veien? Da må du kontakte Elvia.

Vil du flytte på for eksempel en stolpe eller et fordelingsskap som står på din eiendom? I slike tilfeller må du kontakte oss. Det er stor sannsynlighet for at Elvia har tinglyste rettigheter og gode grunner for nåværende plassering. Vi ønsker å være positive og fleksible dersom det er mulig å endre plasseringen - men vær oppmerksom på at større endringer som kunden tar initiativ til, kan medføre at kunden må betale anleggsbidrag.

Legge luftledning i bakken

Hvis du ønsker å få kabelen lagt i bakken og ikke skal gjøre noen endringer på det elektriske anlegget, kan du ta kontakt med Elvia direkte. Vær oppmerksom på at du må dekke kostnadene selv.

Flytte fordelingsskap/kabelskap

Ønsker du å flytte et fordelingsskap (kabelskap) på din eiendom? Her finner du et priseksempel på hva det vil koste.

Send henvendelse om flytting/omlegging

Gå til skjemaet for denne type henvendelser

Elektrisk anlegg inne i boligen

Har du behov for å endre på eksisterende elektrisk anlegg inne i boligen din, som for eksempel å flytte på eller skifte sikringsskap, kontakter du en autorisert elektroinstallatør for å få hjelp.