Godkjente entreprenører - gjelder Oslo og Viken

Elvia godkjenner hvilke entreprenører som kan prosjektere og utføre elektromontasjetjenester i vürt nett i Oslo og Viken. Da vet vi at vüre kunder har kvalifiserte leverandører til oppgaver de ønsker utført.

Nür kundens ønsker medfører endringer i strømnettet

Nür Elvia für en kundehenvendelse som gjør at det blir behov for en endring i distribusjonsnettet i Oslo eller Viken, kontakter vi entreprenørmarkedet og innhenter tilbud pü oppdraget. Det beste tilbudet formidles til kunden.

Kunde mü akseptere tilbudet elektronisk eller skriftlig, og deretter kan Elvia bestille oppdraget pü vegne av kunden hos den valgte entreprenør.

Elvia bestiller jobben pĂĽ vegne av kunden

Kontakt mellom kunde og entreprenør mü avventes inntil nettselskapet har foretatt en formell bestilling av oppdraget.

Nür oppdraget er utført er det Elvia som für faktura fra utførende entreprenør, for sü ü fakturere kunden i henhold til avtalt pris.

Kunden vil ogsĂĽ bli fakturert eventuelle kostnader for mĂĽlere og mĂĽlerutstyr.

Rammeavtaler med kvalifiserte leverandører

Elvia har, etter anbudsrunde, inngütt rammeavtaler med utvalgte omrüdeleverandører for utførelse av lavspenningsoppdrag med en kostnad opptil 150 000 kroner.

For oppdrag med en kostnad over 150 000 kroner foretar nettselskapet en tilbudsforespørsel i entreprenørmarkedet i hvert enkelt tilfelle.

Godkjente entreprenører i Oslo og Viken


Asker og BĂŚrum


Oslo


Romerike


Follo, Østfold, Rygge og Rüde