Godkjente entreprenører - gjelder Oslo og Viken

Elvia godkjenner hvilke entreprenører som kan prosjektere og utføre elektromontasjetjenester i vårt nett i Oslo og Viken. Da vet vi at våre kunder har kvalifiserte leverandører til oppgaver de ønsker utført.

Når kundens ønsker medfører endringer i strømnettet

Når Elvia får en kundehenvendelse som gjør at det blir behov for en endring i distribusjonsnettet i Oslo eller Viken, kontakter vi entreprenørmarkedet og innhenter tilbud på oppdraget. Det beste tilbudet formidles til kunden.

Kunde må akseptere tilbudet elektronisk eller skriftlig, og deretter kan Elvia bestille oppdraget på vegne av kunden hos den valgte entreprenør.

Elvia bestiller jobben på vegne av kunden

Kontakt mellom kunde og entreprenør må avventes inntil nettselskapet har foretatt en formell bestilling av oppdraget.

Når oppdraget er utført er det Elvia som får faktura fra utførende entreprenør, for så å fakturere kunden i henhold til avtalt pris.

Kunden vil også bli fakturert eventuelle kostnader for målere og målerutstyr.

Rammeavtaler med kvalifiserte leverandører

Elvia har, etter anbudsrunde, inngått rammeavtaler med utvalgte områdeleverandører for utførelse av lavspenningsoppdrag med en kostnad opptil 150 000 kroner.

For oppdrag med en kostnad over 150 000 kroner foretar nettselskapet en tilbudsforespørsel i entreprenørmarkedet i hvert enkelt tilfelle.

Oversikt over godkjente entreprenører i deler av Oslo-, og Viken-området


Asker og Bærum

Nettservice Drammen
tlf 32 15 90 00
drammen@nettservice.no

Nettpartner AS
tlf 40 00 48 00
kunde@nettpartner.no

Laugstol AS
tlf 35 51 61 30
nett@laugstol.no

Oslo

Omexom Norge AS
815 00 804
ie@omexom.com

Nettpartner AS
40 00 48 00
kunde@nettpartner.no

Energianlegg AS
91 33 93 36
firmapost@energianlegg.no

Laugstol AS
+47 35 51 61 30
nett@laugstol.no

Romerike

Omexom Norge AS
815 00 804
ie@omexom.com

Nettpartner AS
40 00 48 00
kunde@nettpartner.no

Nettservice Hadeland AS
61 32 37 00
post@nettservice.no

Laje Entreprenør AS
47 68 83 00
post@laje.no


Follo

Omexom Norge AS
815 00 804
ie@omexom.com

Nettpartner AS
40 00 48 00
kunde@nettpartner.no

Viken Energimontasje AS
40 10 40 11
post@vikenem.no

Nett-Tjenester AS
48 32 55 15
post@nett-tjenester.no


Østfold

Omexom Norge AS
815 00 804
ie@omexom.com

Nettpartner AS
40 00 48 00
kunde@nettpartner.no

Viken Energimontasje AS
40 10 40 11
post@vikenem.no

Nett-Tjenester AS
48 32 55 15
post@nett-tjenester.no


Rygge og Råde

Omexom Norge AS
815 00 804
ie@omexom.com

Nettpartner AS
40 00 48 00
kunde@nettpartner.no

Viken Energimontasje AS
40 10 40 11
post@vikenem.no

Nett-Tjenester AS
48 32 55 15
post@nett-tjenester.no