Tilknytning til nettet

Ved oppføring av nye bygg eller utbygging av nye områder, er tilknytningsprosessen et viktig steg i realiseringen av utbyggers planer.

Prosessen før Elvia kan knytte deg til strømnettet er i prinsippet den samme, uansett om det er en stor eller mindre utbygging. Vi har likevel valgt å dele informasjonen inn i mindre og større prosjekter, slik at det blir enklere for deg å forstå hvilke krav til søknad, dokumentasjon o.l. som stilles til det prosjektet du er opptatt av.

Dersom du skal igang med et mindre prosjekt, f.eks oppføring av en garasje der du ønsker å legge inn strøm, er ikke kravene til deg som tiltakshaver like stor som de vil være f.eks. ved utbygging av et helt nytt hytte- eller boligfelt med mange enheter. Det vil også være ulikt hvor komplisert og tidkrevende saksbehandling vi i Elvia må gjøre, og derfor vil tidsforløp være forskjellig for små og store tilknytningsprosesser.

Mindre utbygging - enklere prosess

Større utbygging - lengre og mer tidkrevende prosess