Fleksibelt forbruk

I tillegg til standard nettleie og sesongvariabel nettleie tilbyr Elvia også fleksibelt forbruk eller utkoblbar nettleie, men hva er det egentlig?

Fleksibelt forbruk tilbys anlegg med overbelastningsvern fra og med 500 A ved 230 volts nett og 300 A ved 400 volts nett, og med installert og abonnert effekt på minimum 200 kW. For all utkoblbar overføring må man ha timemåling og fjernutkobling fra Elvias driftssentral. For å kunne bruke utkoblbar overføring er det et krav at det elektriske anlegget skal kunne kobles ut automatisk når Elvia gir beskjed om utkobling, altså utkoblingsordre.

Elvia kan når som helst og uten nærmere begrunnelse koble ut anlegg som har en avtale på utkoblingsklausul. Utkoblinger kan også initieres av Statnett, som er operatør av transmisjonsnettet i Norge.

For deg som kunde betyr dette at du enten må ha reserveløsninger eller kunne klare deg uten nettilknytning i den perioden strømmen er koblet ut.

Heter det utkoblbar nettleie, utkoblbar overføring eller fleksibelt forbruk? 

Tidligere Hafslund Nett-kunder har vært vant til at det kalles utkoblbar nettleie eller utkoblbar overføring. Mens tidligere Eidsiva Nett-kunder har vært vant til at det kalles fleksibelt forbruk. Det viktigste for deg å vite er at når det snakkes enten utkoblbar nettleie, utkoblbar overføring eller fleksibelt forbruk, så snakkes det om det samme produktet. 

Nettleiepriser for utkoblbar nettleie i Oslo og Viken

Prisene under gjelder for tidligere Hafslund Nett-kunder.

Nettleieprisene under er uten merverdiavgift og avgift på elektrisk kraft på elektrisk strøm, men inkluderer tillegg for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner i året per målepunkt-ID. Dette tillegget er en del av fastleddet i tariffene. Strømpris kommer i tillegg til nettleien. Vær klar over at det kan komme endringer som følge av offentlige avgifter.

Utkoblingsklausul klasse 2. Momentan og varig fjernstyrt utkobling uten varsel. Tilbys primært anlegg med reservesystem.


Lavspenning tariff UL2 230 V og 400 V

Fastledd per anlegg

10 800 kr/år

Abbonert effekt *)

60 kr/kW/år

Energiledd vinter (1. november - 31. mars)

7,00 øre/kWh

Energiledd sommer (1. april - 31. oktober)

3,90 øre/kWh

Høyspenning tariff U32 11 kV og 22 kV

Fastledd per anlegg

10 800 kr/år

Abbonert effekt *)

44 kr/kW/år

Energiledd vinter (1. november - 31. mars)

3,50 øre/kWh

Energiledd sommer (1. april - 31. oktober)

1,80 øre/kWh


Utkoblingsklausul klasse 1. Varsel 12 timer før varig fjernstyrt utkobling. Krav om reservesystem


Lavspenning tariff UL2 230 V og 400 V

Fastledd per anlegg

12 800 kr/år

Abbonert effekt *)

200 kr/kW/år

Energiledd vinter (1. november - 31. mars)

7,00 øre/kWh

Energiledd sommer (1. april - 31. oktober)

3,90 øre/kWh

Høyspenning tariff U32 11 kV og 22 kV

Fastledd per anlegg

12 800 kr/år

Abbonert effekt *)

145 kr/kW/år

Energiledd vinter (1. november - 31. mars)

3,50 øre/kWh

Energiledd sommer (1. april - 31. oktober)

1,80 øre/kWh

*) Eventuelt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter nettnivåets effektpris i tariff for ordinær overføring.

Hvis du ønsker å vite hvordan du kan få utkoblbar overføring, eller vil lese mer om det kan du lese vilkårene for utkoblbar overføring i Oslo/Viken.

Nettleiepriser for fleksibelt forbruk i Innlandet

Disse prisene gjelder hvis du er tidligere Eidsiva Nett kunde

Nettleieprisene varierer ut ifra hvilken avtale du som kunde inngår. Det største prisavslaget gis til kunder som inngår avtale med momentan utkobling og ubegrenset varighet. Hvis du ønsker utkobling med varslingstid fra Elvia eller momentan utkobling med begrenset varighet er rabatten lavere. 

Hvis du ønsker å vite hvordan du kan få utkoblbar overføring, eller vil lese mer om prisene for denne type tilknytning, kan du lese vilkårene for fleksibelt forbruk.