Historiske priser på nettleie i Oslo og Viken

Tidligere nettleiepriser i det tidligere Hafslund Netts område.

Privatkunder

Nettleie - privatkunder - 2022 (1. mai til og med 30. juni 2022)

Nettleie - privatkunder - 2022 (1. januar til og med 30. april 2022)

Nettleie - privatkunder - 2021

Nettleie - privatkunder - 2020

Nettleie - privatkunder - 2019

Nettleie - privatkunder - 2018

Nettleie - privatkunder - 2017

Nettleie - privatkunder - 2016

Nettleie - privatkunder - 2015

Nettleie - privatkunder - 2014

Nettleie - privatkunder - 2013

Nettleie - privatkunder - 2012

Bedrifts-/Næringskunder

Nettleie - Bedriftskunder - 2022 (1. mai til og med 30. juni 2022)

Nettleie - Bedriftskunder - 2022 (1. januar til og med 30. april 2022)

Nettleie - Bedriftskunder - 2021

Nettleie - Bedriftskunder - 2020

Nettleie - Bedriftskunder - 2019

Nettleie - Bedriftskunder - 2018

Nettleie - Bedriftskunder - 2017

Nettleie - Bedriftskunder - 2016

Nettleie - Bedriftskunder - 2015

Nettleie - Bedriftskunder - 2014

Nettleie - Bedriftskunder - 2013

Nettleie - Bedriftskunder - 2012

Utkoplbar overføring

Utkoblbar overføring - 2022 (1. mai til og med 30. juni 2022)

Utkoblbar overføring - 2022 (1. januar til og med 30. april 2022)

Utkoblbar overføring - 2021

Utkoblbar overføring - 2020

Utkoblbar overføring - 2019

Utkoblbar overføring - 2018

Utkoblbar overføring - 2017

Utkoblbar overføring - 2016

Utkoblbar overføring - 2015

Utkoblbar overføring - 2013/2014

Utkoblbar overføring - 2012

Tidligere selskaper

Trøgstad elverk - nettleiepriser 2019

Hafslund Nett Øst - nettleiepriser 2015