Nettleiepriser for nĂŠringskunder i Innlandet

Nettleieprisen (nettleien) skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strĂžm, utnyttelse og utvikling av nettet samt dekning av statlige avgifter.

Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er hĂžyere enn det nettselskapet totalt har lov til Ă„ ta seg betalt.

Slik fordeler nettleieprisen seg

StĂžrre kunder med mulighet til Ă„ ta ut mer enn 100 kilowatt (kW) – definert som anlegg stĂžrre enn 250 ampere ved 230 volt eller 145 ampere ved 400 volt, avregnes som effektmĂ„lte kunder. Mindre kunder (anlegg inntil 100 kW) betaler nettleie i form av et fastledd og et variabelt ledd etter samme struktur som husholdningskunder.

Det virksomheten betaler i nettleie bestĂ„r av 3 ledd – samt avgifter til staten:

  • Den faste kostnaden: Regelverket krever at fastleddet i distribusjonsnettet minimum dekker de kundespesifikke kostnadene, dvs. kostnader til mĂ„ling, avregning, fakturering og lignende og en andel av de Ăžvrige faste kostnadene i nettet.

  • Den variable kostnaden: Energileddet skal minimum dekke de marginale tapskostnadene (dvs. de kostnadene som oppstĂ„r i form av Ăžkte tap nĂ„r man ved en gitt belastning tar ut en ekstra kWh).

  • Effektledd: Kapasitetsledd som tar utgangspunkt i hĂžyeste mĂ„lte effekt gjennom Ă„ret.

  • Statlige avgifter omfatter en lovpĂ„lagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift.  

Nettselskapet velger i dag selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd. StrĂžmprisen kommer i tillegg til nettleien.

Priser pÄ nettleie for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift pÄ elektrisk kraft, men inklusivt pÄslag for lovpÄlagt innbetaling til energifondet (Enova) pÄ 800 kr per Är per mÄlepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Prisene for 2021 finner du her:

Redusert sats eller fritak fra avgift pÄ elektrisk kraft

Produksjonsbedrifter kan fÄ redusert sats for avgift pÄ elektrisk kraft pÄ anlegg som brukes til produksjon. Du kan lese mer om redusert sats eller fritak fra avgift pÄ elektrisk kraft her.