Nettleiepriser for privatkunder i Innlandet

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. På denne siden finner du informasjon om nettleieprisen for tidligere Eidsiva Nett-kunder

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er et abonnement som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Disse utgjør faktisk mer enn halvparten av det du betaler i nettleie, og er inkludert i prisen. 

Strømprisen kommer i tillegg til nettleien.

Priser på nettleie for privatkunder i Innlandet

Nettleiepriser privat er gjeldende fra 1. mai 2022.
Historiske priser på nettleie i innlandet finner du her

Den faste kostnaden er avhengig av kapasiteten på ditt anlegg, det vil si hvor mange kilowatt som maksimalt kan tas ut samtidig.

Nettariffer privatkunder Innlandet:

Eksempelvis utgjør fastleddet årlig 4450 kroner dersom du kan ta ut 17 kilowatt. For et anlegg som kan ta ut inntil 10 kilowatt utgjør fastleddet årlig 3350 kroner.

Nettleie privat
innlandet

Pris 

Fastledd
(maks 17 kW)

370,83 kr/mnd

Energiledd

(mai-okt)

30,51 øre/kWh 

Energiledd

(nov-des)

34,26 øre/kWh 

Det er samme priser for fritidsboliger og andre private kunder. Sommerpris er i perioden fra 1. mai til 1. november, øvrige måneder er vinter.

Prisøkningen fra 1. mai var på 5 øre pr kWh. Tabellen nedenfor viser effekten av prisendringen ved ulike forbruk:

Forbruk per år

Økning:

5 øre/kWh inkl. avg.

5000 kWh

250 kr

10 000 kWh

500 kr

20 000 kWh

1 000 kr

30 000 kWh

1 500 kr

Alle priser er inklusive følgende avgifter

De statlige avgiftene bestemmes av staten. Det tas derfor forbehold om endringer i de statlige avgiftene, som kan gi svingninger i nettleieprisen. 

I 2022 ser avgiftene slik ut:

  • Merverdiavgift: 25 %

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova): 1 øre/kWh

  • Avgift på elektrisk strøm (Elavgift)

    • 15,41 øre/kWh 1. mai - 31. desember

Statnett eier og driver det landsdekkende strømnettet i Norge, og får derfor en del av den nettleien kunden betaler. 

Unngå gebyr

Har du en automatisk strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul? Da kan nettselskapet kreve gebyr for manuell avlesning.

Les mer om standard nettleie- og tilknytningsvilkår for privatkunder i Innlandet her

Strømlinjer i Jessnes Elvia. Foto

Alt om nettleie

Strømregningen din består av kostnader til både strøm og nettleie, men ikke alle er klar over hva som er forskjellen eller hva man faktisk betaler for.

Mast med strømførende linjer mot blå himmel.

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?