Nettleiepriser for privatkunder i Innlandet

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. På denne siden finner du informasjon om nettleieprisen for tidligere Eidsiva Nett-kunder

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er et abonnement som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Disse utgjør faktisk mer enn halvparten av det du betaler i nettleie, og er inkludert i prisen. 

Strømprisen kommer i tillegg til nettleien. 

Priser på nettleie for privatkunder på Innlandet

Nettleiepriser privat er gjeldende fra 1. januar 2020.

Den faste kostnaden er avhengig av kapasiteten på ditt anlegg, det vil si hvor mange kilowatt som maksimalt kan tas ut samtidig. Eksempelvis utgjør fastleddet årlig 5.310 kroner dersom du kan ta ut 17 kilowatt. For et anlegg som kan ta ut inntil 10 kilowatt utgjør fastleddet årlig 4.000 kroner.

Bolig

Fastledd

Maksimum 17 kW

442,50 kroner/måned

Energiledd

Maksimum 17 kW

30,16 øre/kWh (vinter)

Maksimum 17 kW

26,41 øre/kWh (sommer)

Det er samme priser for fritidsboliger og andre private kunder.

Fastleddet påvirkes ikke av forbruket, bare av installert kapasitet. Hvor mye du betaler i nettleie avhenger av strømforbruket ditt. Under ser du ulike priseksempler basert på hvor mye strøm du bruker i løpet av et år. Her kan du også se hvor mye av kostnadene som går til avgifter.  

Priseksempler på nettleien i bolig (inkludert offentlige avgifter):

Forbruk per år

Nettleie bolig

5000 kWh (10kW)

5420 kr

10 000 kWh (10kW)

6840 kr

20 000 kWh (17 kW)

10990 kr

30 000 kWh (17 kW)

13830 kr

Herav avgifter

5000 kWh (10kW)

1940 kr

10 000 kWh (10kW)

3080 kr

20 000 kWh (17 kW)

5622 kr

30 000 kWh (17 kW)

7902 kr

Energileddet i eksempelet over er basert på en gjennomsnittspris gjennom året på 28,4 øre/kWh. Kunder i blokkleiligheter kommer noe gunstigere ut som følge av lavere fastledd.

Slik fordeler nettleien seg

De statlige avgiftene fastsettes av staten. Det tas derfor forbehold om endringer i de offentlige avgiftene, som kan gi svingninger i nettleieprisen. I år ser avgiftene slik ut:

  • Merverdiavgift: 25 %

  • Innbetaling til energifondet: 1 øre/kWh

  • Forbruksavgift på elektrisk strøm: 16,13 øre/kWh

Statnett eier og driver det landsdekkende strømnettet i Norge, og får derfor en del av kostnaden. 

Mer praktisk info om nettleiepriser

Sesongvariabel nettleie

Alle kunder som bor på Innlandet har sesongvariabel nettleie, der prisen varierer mellom sommer og vinter.  

  • Energiledd vinter (november - mars): 30,16 øre/kWh

  • Energiledd sommer (april - oktober): 26,41 øre/kWh

Fastledd kommer i tillegg (se priser for bolig eller fritidsbolig). 

Nettleie for større privatkunder på Innlandet

Større privatkunder avregnes etter effekttariffer på lik linje med øvrige større anlegg. Det innebærer en hovedsikring over 125 A ved 230 volt, over 80 A ved 400 volt samt timesmålte anlegg med årsforbruk over 100 000 kWh. 

Unngå gebyr

Har du en automatisk strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul? Da kan nettselskapet kreve gebyr for manuell avlesning.

Les mer om avtaler og vilkår for privatkunder her

Alt om nettleie

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?