Nettleiepriser for privatkunder i Innlandet

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. På denne siden finner du informasjon om nettleieprisen for tidligere Eidsiva Nett-kunder

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten: 

  • Den faste kostnaden er et abonnement som gir deg tilgang til strøm. Dette er et årlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet. 

  • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. 

  • De statlige avgiftene omfatter en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Disse utgjør faktisk mer enn halvparten av det du betaler i nettleie, og er inkludert i prisen. 

Strømprisen kommer i tillegg til nettleien.

Priser på nettleie for privatkunder i Innlandet

Prisen gjelder fra 1. januar 2021.
Den faste kostnaden er avhengig av kapasiteten på ditt anlegg, det vil si hvor mange kilowatt som maksimalt kan tas ut samtidig.

Nettariffer privatkunder Innlandet:

Eksempelvis utgjør fastleddet årlig 4450 kroner dersom du kan ta ut 17 kilowatt. For et anlegg som kan ta ut inntil 10 kilowatt utgjør fastleddet årlig 3350 kroner.

Nettleie privat innlandet

Pris 

Fastledd
(maks 17 kW)

370,83 kr/mnd

Energiledd
vinter

30,86 øre/kWh 

Energiledd
sommer

27,11 øre/kWh 

Det er samme priser for fritidsboliger og andre private kunder. Sommerpris er i perioden fra 1. april til 1. november, øvrige måneder er vinter.


Fastleddet påvirkes ikke av forbruket, bare av installert kapasitet. Hvor mye du betaler i nettleie avhenger av strømforbruket ditt. Under ser du ulike priseksempler basert på hvor mye strøm du bruker i løpet av et år. Her kan du også se hvor mye av kostnadene som går til avgifter.

Priseksempler på nettleien i bolig (inkludert offentlige avgifter):

Forbruk per år

Nettleie bolig

5000 kWh (10kW)

4 820 kr

10 000 kWh (10kW)

6 290 kr

20 000 kWh (17 kW)

10 330 kr

30 000 kWh (17 kW)

13 830 kr

Herav avgifter

5000 kWh (10kW)

1 845 kr

10 000 kWh (10kW)

3 020 kr

20 000 kWh (17 kW)

5 590 kr

30 000 kWh (17 kW)

7902 kr

Energileddet i eksempelet over er basert på en gjennomsnittspris gjennom året på 29,4 øre/kWh. Kunder i blokkleiligheter kommer noe gunstigere ut som følge av lavere fastledd.

Slik fordeler nettleien seg

De statlige avgiftene fastsettes av staten. Det tas derfor forbehold om endringer i de offentlige avgiftene, som kan gi svingninger i nettleieprisen. I år ser avgiftene slik ut:

  • Merverdiavgift: 25 %

  • Innbetaling til energifondet: 1 øre/kWh

  • Forbruksavgift på elektrisk strøm: 16,69 øre/kWh

Statnett eier og driver det landsdekkende strømnettet i Norge, og får derfor en del av nettleien som kundene betaler. 

Unngå gebyr

Har du en automatisk strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul? Da kan nettselskapet kreve gebyr for manuell avlesning.

Les mer om standard nettleie- og tilknytningsvilkår for privatkunder i Innlandet her

Jessnes

Alt om nettleie

Strømregningen din består av kostnader til både strøm og nettleie, men ikke alle er klar over hva som er forskjellen eller hva man faktisk betaler for.

Mast med strømførende linjer mot blå himmel.

Statlige avgifter inngår i nettleien

Visste du at over halvparten av det du betaler i nettleie er statlige avgifter?