Nettleiepriser i Oslo, Viken og Innlandet 2021

Priser- og tariffer frem til 31.12.2021 for Elvia (tidligere kunder av Hafslund Nett og Eidsiva Nett).

Nettleiepriser for privatkunder (Oslo/Viken)

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for å transportere strømmen til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. 
Les mer om priser for privatkunder i Oslo/Viken her

Nettleiepriser og effekttariff bedrift (Oslo/Viken)

Bedrifter følger en annen prismodell enn privatpersoner.
Les mer om hva dette innebærer her

Nettleiepriser for privatkunder (Innlandet)

Det du betaler i nettleie består av flere deler – en fast og en variabel del samt avgifter til staten.
Les mer om priser for privatkunder i Innlandet her

Nettleiepriser for næringskunder (Innlandet)

Nettleieprisen (nettleien) skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, utnyttelse og utvikling av nettet samt dekning av statlige avgifter.
Les mer om gjeldende priser her

Utkoblbar nettleie

I tillegg til standard nettleie og sesongvariabel nettleie tilbyr Elvia også utkoblbar nettleie/fleksibelt forbruk, men hva er det egentlig?
Dette er utkoblbar nettleie

Regionalnett (Innlandet)

Du finner prisene i Tariffhefte for regionalnett i Innlandet. Dette er aktuell informasjon for produsenter, distribusjonsnett og næringskunder.