Fullstendige pristabeller for 2022

Nå er de nye nettleieprisene for 2022 klare. Nettleien din består av et fastledd og et energiledd, som har forskjellig prisstruktur. Her finner du detaljert informasjon om de nye prisene.

Energileddet

Energileddet er lavere pr. kWh om sommeren enn om vinteren. I tillegg er avgiftene satt ned fra januar til mars 2022, fordi regjeringen har redusert elavgiften i denne perioden.

Dette er pristabellen for energileddet fra 1. januar 2022. Vi definerer dag som kl. 06-22 og natt som kl. 22-06:

Energiledd

Vinter (november-mars)

Dag ☀️

41,70* øre/kWh

Natt/helg 🌜

29,20* øre/kWh

Sommer (april-oktober)

Dag ☀️

37,35 øre/kWh

Natt/helg 🌜

31,10 øre/kWh

* Prisene i vintermånedene januar-mars 2022 er lavere enn november-desember fordi regjeringen har foreslått en redusert elavgift i denne perioden. Elavgiften i perioden januar-mars er 8,90 øre/kWh og resten av året er den 15,41 øre/kWh.

Inkludert i prisene er også Enovaavgift på 1 øre/kWh og merverdiavgift på 25 %.

Fastleddet

Fastleddet er fra 1. januar 2022 avhengig av timesmaksforbruket ditt, altså hvilket trinn forbruket ditt er på i den timen i måneden når du bruker mest strøm.

Dette er pristabellen for fastleddet i nettleien din fra 1. januar 2022*:

Trinn

Trinn 1: 0-2 kW 

* Fastledd (kroner per måned)

130 kr

Trinn 2: 2-5 kW

* Fastledd (kroner per måned)

190 kr

Trinn 3: 5-10 kW

* Fastledd (kroner per måned)

280 kr

Trinn 4: 10-15 kW

* Fastledd (kroner per måned)

375 kr

Trinn 5: 15-20 kW

* Fastledd (kroner per måned)

470 kr

*Tariffmodell for kunder med årsforbruk under 100.000 kWh – inklusiv alle avgifter.

Et veldig lavt antall privatkunder vil noen gang risikere å havne over trinn 5, viser våre beregninger. Men prislisten går videre slik for næringsvirksomheter eller husholdninger med høyere timesmaksforbruk:

Trinn

Trinn 6: 20-25 kW

* Fastledd (kroner per måned)

 565 kr

Trinn 7: 25-50 kW

* Fastledd (kroner per måned)

1.250 kr

Trinn 8: 50-75 kW

* Fastledd (kroner per måned)

1.720 kr

Trinn 9: 75-100 kW

* Fastledd (kroner per måned)

2.190 kr

Trinn 10: Over 100 kW

* Fastledd (kroner per måned)

4.180 kr

*Tariffmodell for kunder med årsforbruk under 100.000 kWh – inklusiv alle avgifter.

Alle tjener på ny nettleie på lang sikt

Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.