Komplett prisoversikt for privat-, næring- og regionalnettskunder i Innlandet (2022)

Her finner du prisoversikt for inneværende og tidligere år. Prisene på denne siden gjelder kunder i Innlandet (tidligere Eidsiva Nett).

Priser på nettleie for privatkunder 2022

Husholdning/fritidsbolig (Tariffblad 1.0)

Blokk/leilighet (Tariffblad 1.1)

Mindre anlegg (Tariffblad 1.2)

Nettleiepriser for næringskunder 2022

Tariffblad 2.0 Energitariff næring

Tariffblad 2.1 Effekttariff lavspent

Tariffblad 2.2 Effekt mindre anlegg

Tariffblad 2.3 Effekttariff h√łyspent

Tariffblad 4.0 Små anlegg

Andre nettleiepriser 2022

Tariffblad 3.1 Fleksibelt forbruk

Tariffblad 5.0 Midlertidig str√łm

Tariffblad 6.0 Leveringsplikt

Tariffblad 7.0 Produksjon i distribusjonsnettet eks plusskunder

Tariffblad 7.1 For plusskunder

Marginaltapssatser i distribusjonsnettet

Priser for regionalnett 2022

Tariffblad 9.0 Regionalnett

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser (2021)


Historiske priser

Her finner du historiske priser for Innlandet