Nettleiepriser for regionalnett i 2022

Nettleiepriser for regionalnett i Elvias nettområde, gjelder fra 1. januar 2022.

Nettleie

Nettleie er prisen for transport av elektrisk str√łm i Elvias regionale distribusjonsnett (regionalnett).

  • Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og avgift p√• elektrisk kraft (elavgift).

  • Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter samt prisendringer.

Energiledd ‚Äď felles for alle kundegrupper

Energileddet beregnes time for time på grunnlag av kundens innmating/uttak, marginaltapssatsen og områdeprisen. Marginaltapssatsen i leveringspunktet er geografisk og tidsmessig differensiert, og oppdateres ukentlig.

Energiledd (kr) = Innmating/uttak (MWh) * marginaltapssats (%) * områdepris (kr/MWh). Punktvis marginaltapsbasert beregning time for time.

Innmating av produksjon

Produksjon

Innmating av produksjon

Fastledd √łre/kWh

1,43

Energiledd

Marginaltapsbasert

Avregningsgrunnlaget for fastleddet for produksjon er midlere √•rsproduksjon i perioden 2011 ‚Äď 2020.

Distribusjonsnett og selskap med eget nettavregningsområde

Ordinært forbruk

Nettnivå 1 (132/66/48 kV)

Fastledd
kr/år

10.000 kr

Effektledd
kr/kW per år

340 kr

Energiledd

Marginaltapsbasert

Nettnivå 2.1 (22/11 kV)

Fastledd
kr/år

10.000 kr

Effektledd
kr/kW per år

440 kr

Energiledd

Marginaltapsbasert

nettnivå 2.2 (22/11 kV)

Fastledd
kr/år

10.000 kr

Effektledd
kr/kW per år

485 kr

Energiledd

Marginaltapsbasert

  • Nettniv√• 1 er uttak fra regionalnettet p√• 132/66/48 kV.

  • Nettniv√• 2.1 er uttak fra regionalnettets stasjoner p√• 11/22 kV, avregnet p√• transformatorens sekund√¶rklemmer.

  • Nettniv√• 2.2 er uttak fra regionalnettets stasjoner p√• 11/22 kV, avregnet p√• avgang bryterfelt.

Avregningsgrunnlag for effekt ved ordin√¶rt forbruk er gjennomsnitt av kundens ordin√¶re forbruk i transmisjonsnettets maksimallast-timer i perioden 2017-2021 i s√łr√łst Norge. Ordin√¶rt forbruk er utvekslet energi pluss lokal produksjon minus utkoblbart forbruk.

‚Ä®‚Ä®K-faktorberegning: Avregningsgrunnlag for forbruk i distribusjonsnett skal reduseres i tilknytningspunkt der det ogs√• er innmating av kraft. Justeringen skjer gjennom en korreksjonsfaktor (k-faktor). K-faktorens st√łrrelse avhenger av forholdet mellom innmating og uttak i punktet. Prinsippet er beskrevet i detalj p√• Statnetts nettsider.

Næringskunder tilknyttet i regionalnettets transformatorstasjoner

Forbruk
næringskunde

Nettniv√• 1 
(132/66/48 kV)

Fastledd*
kr/mnd

900

Effektledd 
kr/kW pr mnd

Vinter

40

Effektledd 
kr/kW pr mnd

Sommer

15

Energiledd

Marginaltaps-
basert

Nettniv√• 2 
(22/11kV)

Fastledd*
kr/mnd

900

Effektledd 
kr/kW pr mnd

Vinter

52 

Effektledd 
kr/kW pr mnd

Sommer

20 

Energiledd

Marginaltaps-
basert

* P√•slag for lovp√•lagt innbetaling til energifondet (Enova) p√• 800 kroner per √•r er inkludert i fastbel√łpet.

Vinterperioden er fra 1. november til 31. mars og sommerperioden er fra 1. april til 31. oktober.

Effektleddet avregnes etter anleggets h√łyeste registrerte timeverdi per kalenderm√•ned.

Utkoblbart forbruk

Utkoblbart forbruk

2 timers varsel niv√• 1

Fatsledd* kr/år

12.000

Effektledd
kr/kW per år

95

Enegiledd

Marginaltapsbasert

2 timers varsel niv√• 2

Fatsledd* kr/år

12.000

Effektledd
kr/kW per år

105

Enegiledd

Marginaltapsbasert

Momentan utkobling niv√• 1

Fatsledd* kr/år

12.000

Effektledd
kr/kW per år

60

Enegiledd

Marginaltapsbasert

Momentan utkobling niv√• 2

Fatsledd* kr/år

12.000

Effektledd
kr/kW per år

64

Enegiledd

Marginaltapsbasert

*Påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år kommer i tillegg for sluttbrukere.

For utkoblbart forbruk er avregningsgrunnlaget basert p√• abonnert effekt. Det er ikke tillatt √• bestille abonnert effekt mindre enn anleggets faktiske effektbehov. Sesongmessig eller periodisk endring av abonnert effekt og/eller utkoblingsklausul aksepteres ikke. Eventuelt m√•lt effektuttak utover abonnert effekt avregnes etter effektpris i tariff for ordin√¶r overf√łring.

S√¶rskilt tariff for ¬ęstort forbruk¬Ľ

(Statnetts videref√łring av tidligere ordning kalt kraftintensiv industri ‚Äď KII).
Den tariffreduksjon som oppn√•s i transmisjonsnettet som f√łlge av Statnetts modell for tariffering av stort forbruk blir videref√łrt de aktuelle kundene i regionalnettet direkte.

Bryter- og målefeltleie

Feltleie

132 kV

Målefelt kr/år

55.000

Enkeltfelt kr/år

265.000

Dobbeltfelt kr/år

345.000

66/48 kV

Målefelt kr/år

44.000

Enkeltfelt kr/år

215.000

Dobbeltfelt kr/år

250.000

Bryterfeltleie faktureres når Elvia kun leverer over et bryterfelt. Målefeltleie faktureres i de tilfeller hvor Elvia kun stiller med måleutstyr (måletransformatorer/måler) og måling (innsamling/rapportering/fakturering).

Reaktivt overforbruk: 0,1 √łre/kVArh

PDF med priser for regionalnett 2022

Tariffblad 9.0 Regionalnett 2022