Ny nettleie er utsatt inntil videre

Elvia har besluttet å utsette innføringen av ny nettleiemodell, som var planlagt å gjelde fra 1. januar 2022. Dette skjer i overensstemmelse med de andre nettselskapene i Norge.

Ny nettleiemodell ble i sin tid politisk bestemt med det mål å bruke strømnettet vårt smartere. Det vil minske behovet for kostbare investeringer, og redusere unødvendig utbygging av kraftlinjer i norsk natur. Å dimensjonere nettet for å håndtere stadig høyere topper i forbruket, istedenfor å innføre ny nettleie, vil kunne bli kostbart for norske husholdninger på sikt.

Nå som det politiske flertallet har snudd og er imot innføring av ny nettleiemodell fra 1. januar 2022, finner Elvia det likevel riktig å utsette modellen på ubestemt tid.

Elvia og andre nettselskaper får ingen økte inntekter fra ny nettleiemodell – ny nettleie representerer bare en omfordeling av kostnadene mellom kundene, der de som bruker strøm smartere får lavere regning sammenlignet med de som ikke gjør det.

Elvia gjennomførte en pilot med 9.000 kunder for å teste ut nye modeller for nettleie i 2020/2021. Resultatene viste at de fleste kunder opplever et visst rom for å tilpasse eget forbruk. På en skala fra 1 (ikke mulig å flytte noe forbruk) til 7 (stor mulighet for å flytte noe forbruk), ble resultatscoren 5,1. Kundene både kan og vil tilpasse forbruket sitt for å spare penger og miljøet.

Elvia vil komme tilbake med mer informasjon om ny nettleiemodell på et senere tidspunkt.


👉Priser fra 1. januar 2022 finner du her👈