Slik blir det nye fastleddet

De som klarer å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele måneden, vil fra 1. juli 2022 betale 125 kroner for fastleddet i måneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, øker fastleddet med 75 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for fastleddet.

Fastleddet

Fastleddet er fra 1. juli 2022 avhengig av timesmaksforbruket ditt, altså hvilket trinn gjennomsnittsforbruket ditt er på de 3 timene du brukte mest strøm måneden før, fordelt på 3 ulike dager.

Dette er pristabellen for fastleddet i nettleien din fra 1. juli 2022*:

Trinn

Trinn 1: 0-2 kW 

* Fastledd (kroner per måned)

125 kr

Trinn 2: 2-5 kW

* Fastledd (kroner per måned)

200 kr

Trinn 3: 5-10 kW

* Fastledd (kroner per måned)

325 kr

Trinn 4: 10-15 kW

* Fastledd (kroner per måned)

450 kr

Trinn 5: 15-20 kW

* Fastledd (kroner per måned)

575 kr

*Tariffmodell for kunder med årsforbruk under 100.000 kWh – inklusiv alle avgifter.

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi å sjekke i Elvia-appen eller på Min side. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Å sette seg inn i eget forbruk er smart, da ser du hvilke timer du gjerne har størst risiko for å bruke for mye. For mange av oss er dette på morgenen eller ettermiddagen på hverdagene.

De aller fleste har høyere forbruk om vinteren enn om sommeren, fordi vi bruker med strøm på oppvarming. Det innebærer samtidig at du lettere kan havne et nivå høyere på fastleddet ditt om vinteren.

I juli og august 2021 ville for eksempel 95 % av Elvias kunder havnet på et av de tre laveste nivåene.

I de kaldeste vintermånedene 2020/2021 ville derimot 90 % av kundene havnet på de tre laveste trinnene.

Hva kan du gjøre?

Du står selvfølgelig fritt til å bruke så mye du vil i en klokketime, men da bør du være bevisst på at det koster mer i fastleddet enn hvis du sprer forbruket utover.

Nøkkelen for et lavt fastledd er å klare å flytte litt forbruk bort fra tidspunktene du pleier å bruke mest, ved for eksempel å øke temperaturen i baderomsgulvet litt tidligere om morgenen, eller vente med å lade elbilen om ettermiddagen. Hvis du i tillegg klarer å flytte forbruket til tidspunktene når energileddet er billig, altså kl. 22-06 på hverdager, hele helgen og på helligdager får du både lavere fastledd og energiledd.

Husk brannvernforskriftene når du flytter forbruk, og husk regelen om at du skal være våken og til stede når du kjører elektriske apparater som for eksempel vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

En viktig nyanse

Det er viktig å merke seg at det er gjennomsnittet i den timen med høyest forbruk som legges til grunn for fastleddet ditt, ikke de høyeste toppene. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. Hvis du eksempelvis bruker et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter måles det som en timesverdi på 2 kilowatt.

Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Les mer om hvordan energileddet endres her.

Fullstendig pristabell for fastleddet for kunder over 20 kW timesbruk:

Trinn

Trinn 6: 20-25 kW

* Fastledd (kroner per måned)

 700 kr

Trinn 7: 25-50 kW

* Fastledd (kroner per måned)

1.350 kr

Trinn 8: 50-75 kW

* Fastledd (kroner per måned)

1.950 kr

Trinn 9: 75-100 kW

* Fastledd (kroner per måned)

2.575 kr

Trinn 10: Over 100 kW

* Fastledd (kroner per måned)

5.150 kr