Vi justerer nettleieprisen

Fra og med 1. mai 2022 vil Elvia justere nettleieprisene med en økning på om lag 5 øre (inkl. avgifter) per kWh. Her kan du lese mer om hva dette betyr for deg.  

Beløpet vil variere ut ifra hvor mye strøm du bruker

Her ser du eksempler på prisøkningen basert på forbruk:   

  • Årsforbruk på 5000 kWh: 21 kr per måned 

  • Årsforbruk på 10.000 kWh: 42 kr per måned 

  • Årsforbruk på 20.000 kWh: 83 kr per måned  

  • Årsforbruk på 30.000 kWh: 125 kr per måned 

Lurer du på hvor mye strøm du bruker?

I Elvia-appen og på Min side finner du nyttig informasjon om ditt forbruk og annen informasjon om ditt kundeforhold.  

Alt om nettleiepriser

Lurer du på hva du betaler i nettleie eller har andre spørsmål om priser? Her har vi samlet alt du trenger å vite om nettleiepriser.

Hvorfor øker nettleien?  

Årsaken til at nettleien øker er fordi vi må kjøpe inn kraft i spotmarkedet til en høyere pris enn forventet for å dekke opp tap i nettet.  

Kort forklart er nettap elektriske tap i strømnettet. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. Forskjellen mellom hvor mye energi som mates inn i nettet og hvor mye kundene tar ut av nettet utgjør nettapet.  

Uroen i Europa har også bidratt til å forsterke usikkerhet rundt energisituasjonen og drevet kraftpriser og inflasjonen opp.   

Strømstøtteordningen forlenges med ett år  

Regjeringen har besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023 med de samme betingelsene som gjelder i dag.  

mann_bruker_mobiltelefon. foto

Vår app: Elvia rett i lomma

Med Elvia-appen får du oversikt og kontroll over strømforbruket ditt. Her finner du mer informasjon om appen vår og hvordan du laster den ned.

Kvinne sitter ved bordet med ipad og logger inn på elvia.no

Se din oversikt på Min side

På Min side finner du ditt forbruk, dine fakturaunderlag og du kan åpne HAN-porten.

nett

Hva er nettap?

Du har sikkert hørt begrepet nettap, men vet du egentlig hva det innebærer?