Pilot

Vi er i gang med et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å bli en grønn og bærekraftig strømkunde. Prosjektet tester for tiden to fremtidsrettede modeller for nettleie, som gjøre det mer lønnsomt å fordele forbruket utover døgnet. Disse modellene er det som tidligere ble kalt effekttariff.

Det er natt i byen og bare gatelysene lyser

Hva er egentlig nettleie?

Når du har gjennomfakturering og betaler strømregningen din, betaler du egentlig to regninger på én gang. Strømregningen dekker nemlig ikke bare strømmen du har brukt, men også nettleie og statlige avgifter.

Kvinner jobber på kjøkkenet med familien

Nettleie-modeller i pilotprosjekt

Nettleieprisen dekker blant annet kostnaden for å transportere strøm til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. I vårt pilotprosjekt tester vi to modeller: Dag&Natt og Rush&Ro. Nå er prisene satt ned for begge.

Trangt i strømnettet når alle skal lade elbilen samtidig

Når mange skal bruke strøm samtidig blir det trangt – i strømnettet!

Elvia har ansvaret for strømnettet, de fysiske ledningene som frakter strømmen hjem til deg, og sørger for at det alltid er strøm i kontakten når du trenger det.

Hva bruker mest strøm? Er det matlaging?

Hva bruker mest strøm?

Hvis du vil redusere strømregningen, lønner det seg å starte med det som bruker mest strøm.

Kvinne leser av forbruk på smart termostat

Tips for et jevnere forbruk

I fremtiden kan du redusere nettleien ved å bruke like mye strøm, men på andre tider av døgnet og uken.

Mann som putter inn skittentøy i vaskemaskinen

Bli en topp-kutter, du også!

Hvis man blir en topp-kutter av strøm, kan man få mindre regning både nå og i fremtiden.

Elvia familie 010807

Den raske veien til smart strømforbruk

Det er en rekke smarte tiltak man kan gjøre for å spare inn på strømforbruke - også ved å gjøre hjemmet litt smartere

Peiskos forbruk Elvia

Nå kan peiskosen lønne seg hele uka

Peisen er ikke bare koselig, den kan også være med på å spare inn strømmen din.

Jobb på natten

Ikke flytt forbruk som går utover elsikkerheten

Å flytte strømforbruket vil være gunstig med ny nettleiemodell. Men ta aldri sjanser med brann- og elsikkerheten!

Kvinne som ser på fakturabeskrivelse for nettleie Rush& Ro på laptop

Hvordan forstår jeg fakturaen for Nettleie Rush&Ro-modellen?

Som pilotkunde vil fakturaen for nettleie se litt annerledes ut enn den vanligvis gjør. Her finner du som er pilotkunde og tester «Rush&Ro» forklaring på din faktura.

Nettleie faktura Dag&Natt

Hvordan forstår jeg fakturaen for Nettleie Dag&Natt?

Som pilotkunde vil fakturaen for nettleie se litt annerledes ut enn den vanligvis gjør. Her finner du som er pilotkunde og tester «Dag&Natt» forklaring på din faktura.

Ofte stilte spørsmål og svar

Olje- og energidepartementet (OED) har etter anbefaling fra Norges vassdrag og energidirektoratet (NVE) bestemt at den nye nettleien innføres for alle fra 1.1.2022.

Vi har det siste året kjørt en pilot for å teste ulike nettleiemodeller. Basert på erfaringene vi har gjort i piloten, tillegg til føringene fra NVE, vil vi i løpet av høsten 2021 komme med mer informasjon om den nye nettleien og nettleiepriser. I mellomtiden kan du lese om pilotprosjektet og nettleiemodellene vi har testet på denne siden. Her kan du lese mer om bakgrunnen for at det kommer en ny nettleiemodell.

Belastningen i strømnettet varierer over året og i løpet av døgnet, og må være dimensjonert for å takle de periodene hvor vi bruker aller mest strøm. Vanligvis er det på dagtid på vinteren (spesielt morgenen og ettermiddagen) at folk flest bruker mest strøm, derfor kaller vi disse tidsrommene for «rushtiden» i strømnettet. Eksempelvis på ettermiddagen, når alle skal lage middag, lade elbilen og sette på vaskemaskiner blir belastningen stor.

I tillegg blir mer og mer av samfunnet elektrifisert. Det er bra for miljøet, men en utfordring for kapasiteten i strømnettet. Målet med den nye nettleien er å oppfordre deg som kunde til å fordele forbruket utover døgnet. Mye av strømmen vi i dag bruker i «rushtiden» kan med enkle grep flyttes til tider av døgnet hvor belastningen i nettet er mindre. Får vi til dette, kan vi unngå kostbare utvidelser av strømnettet og samtidig holde nettleien du må betale så lav som mulig.

Vi har bestemt oss for å teste to ulike modeller for nettleie i pilotprosjektet. Begge modellene har ulik prising av energileddet på ulike deler av døgnet. Hensikten med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for å bruke strøm jevnere utover døgnet, slik at vi unngår toppene som utfordrer kapasiteten i nettet.

Overordnet er begge modellene delt opp i to deler – en fast og en variabel del. Inkludert i nettleien er også avgifter til staten:

  • Fastleddet er et abonnement som gir deg tilgang til strøm. Dette
    er en fast kostnad som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet.

  • Energileddet som gjenspeiler strømforbruket ditt. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.

Nettleie Dag&Natt er delt opp i to ganger to deler. Hele året vil det være litt dyrere å bruke strøm på dagen (06-22), enn på natten (22-06). I tillegg deler vi opp året i to deler, sommer og vinter. Det er også et skille mellom ukedag og helg.

Nettleie Rush&Ro har en prismodell med fargekodede prispunkter. Akkurat som
i trafikken, er det rushtider i strømnettet. Om vinteren er døgnet delt opp i tre deler det lønner seg å tilpasse forbruket etter. På sommeren har Rush&Ro to ulike prispunkter.
For aktuelle nettleiepriser, se denne siden

Piloten starter 1. november 2020, og avsluttes 31. oktober 2021. På den tid vil vi oppleve både kulde og varme, og ditt strømforbruk vil endre seg med dette. For å få gode data er vi derfor avhengige av å få testet de nye nettleiemodellene gjennom et helt år med vind, vær og temperaturskifte.

På grunn av kompleksiteten i prosjektet er dette dessverre ikke mulig. Om du ønsker det kan du trekke deg fra pilotprosjektet og få gammel/normal nettleie-utregning frem til vi ruller dette ut for alle våre kunder en gang i 2021.

Aktuelle priser for piloten finnes på denne siden. Der er også de to ulike nettleie-modellene forklart.

Vi har opprettet en egen e-postadresse du kan maile spørsmål og kommentarer om piloten: pilot@elvia.no. Vi har også samlet flere tips og mer detaljerte beskrivelser av nettleien på elvia.no/pilot. Har du ytterligere spørsmål om pilotprosjektet så er du også velkommen til å ta kontakt på telefon 21897569 eller på chat.

Nettleie er det du betaler for å frakte strømmen gjennom strømnettet fra der den blir produsert og fram til der du skal bruke den. Nettleien dekker blant annet drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet.

En del av nettleien er statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. Deler av nettleien går også til Statnett, som leie for bruk av det sentrale strømnettet som de eier.

Elvia disponerer således om lag 1/3 av nettleien vi tar inn.

For en gjennomsnittskunde kommer ikke totalkostnaden over et år til å endre seg noe særlig, og for de som er flinke til å flytte forbruket sitt vil det faktisk være mulig å betalte mindre i nettleie enn hva de gjorde før. Det er på dagen om vinteren det er størst belastning i strømnettet, og det er også her energileddet er på sitt høyeste – dermed vil man kunne oppleve at nettleien om vinteren er dyr. På sommeren, når belastningen er lav, vil nettleien derimot være langt lavere enn hva man er vant til. 

Piloten starter 1. november 2020, og avsluttes 31. oktober 2021. På den tid vil vi oppleve både kulde og varme, og ditt strømforbruk vil endre seg med dette. For å få gode data er vi derfor avhengige av å få testet de nye nettleiemodellene gjennom et helt år med vind, vær og temperaturskifte.

En del av nettleien din er energileddet, en avgift du betaler per kilowattime (kWh). Kilowattime er enkelt forklart hvor mye strøm du bruker. For eksempel vil en vanlig 40 °C vask bruke 0,5 kWh. Hvis du har Nettleie Dag&Natt vil det da koste deg 35,85 øre å vaske på en onsdag om vinteren, mens det vil koste 14,45 øre om du vasker i helgen.  
 
Her er noen andre eksempler, hvor vi bruker vintersatser fra Nettleie Dag&Natt og sammenligner* dagtid hverdag og helg:  
 
Lade en iPhone 6, dagtid:  0,752 øre 

Lade en iPhone 6, helg:  0,303 øre 

Se en time 32» LCD-TV, dagtid: 11,79 øre 
Se en time 32» LCD-TV, helg: 4,75 øre 

Tørke klær en time i A-merket tørketrommel, dagtid: 1,72 kr 

Tørke klær en time i A-merket tørketrommel, helg: 0,69 kr  

Bruke 800 watt varmeovn i en time, dagtid: 57,36 øre 

Bruke 800 watt varmeovn i en time, helg: 23,12 øre 
 
Lade en Nissan Leaf fra 0% til 100%, dagtid: 28,68 kr 

Lade en Nissan Leaf fra 0% til 100%, helg: 11,56 kr 

 
*Forbrukstall fra Enova 

Det desidert enkleste du kan gjøre er å flytte forbruket ditt fra dagtid hverdag, til helg. Hele helgen er det nattsats på energileddet, det vil si at det spesielt på vinteren vil være langt billigere å bruke strøm i helgen. Dersom du har elbil vil du også kunne spare mye på å lade den om natten. Hvis du i tillegg gjennomfører en eller flere av våre tips til smartere strømforbruk er sjansene store for at du faktisk kan få en lavere nettleie enn du hadde før. I tillegg bidrar du til en viktig endring i forbruksmønsteret vårt, som igjen gagner både samfunnet og miljøet. 

Ja, det kan du! For å se hvor mye strøm du bruker i sanntid, må du åpne HAN-porten og installere en sanntidsavleser. Denne får du kjøpt der hvor det selges smarthusteknologi.Oversikt over leverandører finner du på hjemmesiden til Norsk elektroteknisk komité. 

 

Kilowattimer (kWh) er hvor mye strøm som brukes. Har du for eksempel ladet elbilen med 30 kWh, så forteller dette noe om hvor langt du kan kjøre før du må lade på nytt. Jo flere kilowattimer du fyller på bilen, desto lengre rekkevidde får den. 

Kilowatt indikerer hvor mye strøm som brukes på en gang, altså effekt. Jo større effekt elbil-laderen har, desto raskere kan den lades. En enkel huskeregel er at hvis du bruker 1000 watt i én time, så utgjør det 1 kWh. 

Temperatur og årstid påvirker forbruket. En tommelfingerregel er at ca. 50-60 % av strømforbruket i en vanlig enebolig går til oppvarming. Har du elektrisk oppvarming (panelovner, varmekabler og lignende) vil naturligvis dette utgjøre en større del av totalforbruket. Dersom man ønsker å redusere forbruket sitt er oppvarming gjerne det området hvor folk flest kan spare mest. Dette kan for eksempel gjøres ved å velge mer energieffektive oppvarmingsmetoder enn f.eks. panelovner, eller ved å flytte forbruket som går til oppvarming til andre tider av døgnet. Det samme gjelder for lading av elbil. 
 

Styringssystemer kan gjøre det enklere å flytte forbruket til tider av døgnet med lavere pris. Dette er teknologi som kan gjøre hjemmet ditt mer energieffektivt ved å automatisk skru av elektriske apparater når det er minst gunstig prismessig.  
 

Eksempler på forbruk du kan flytte med styringssystemer kan være lading av elbil eller oppvarming av varmtvannstank. Da kan du unngå at disse skrus på i dyrere perioder av døgnet, uten at det går på bekostning av komforten i hjemmet ditt. 

Enkelte apparater i hjemmet bidrar ekstra til å strømforbruket, f.eks. lading av elbil. Andre ting kan være varmekabler i gulv, og disse kan man gjerne skru av/ned i perioder, ettersom varmen holder seg en god stund etter at de er skrudd av. 

For å forenkle denne prosessen kan automatiske styringssystemer være til hjelp. På denne måten trenger ikke flytting av forbruket å påvirke komforten i hjemmet ditt.  

Andre mindre elektriske apparater man typisk har i hjemmet, for eksempel TV, LED-pærer og kaffetrakter, bruker isolert sett lite strøm. For å flytte størst mulig forbruk, anbefales det derfor å starte med de større elektriske tingene i hjemmet ditt som varmekabler, varmtvann og elbillading. 

Dersom du var en av de 200 som meldte deg på piloten via Facebook har du mottatt en sanntidsavleser fra oss. Sanntidsavleseren er fra HARK Technologies, og heter EcoMonitor. Det følger med en bruksanvisning for hvordan man setter den opp. Du kan også se bruksanvisningen på denne siden.

Trenger du teknisk support for å komme i gang med sanntidsmåleren? På denne siden finner du flere svar

Dersom du ikke ønsker å bruk avleseren er det selvfølgelig helt greit, men vi håper at du gjør det. Sanntidsmåleren er din til odel og eie etter at piloten er avsluttet, også dersom du melder deg av før piloten er avsluttet