Når mange skal bruke strøm samtidig blir det trangt – i strømnettet!

Elvia har ansvaret for strømnettet, de fysiske ledningene som frakter strømmen hjem til deg, og sørger for at det alltid er strøm i kontakten når du trenger det.

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

I Norge har vi rik tilgang på miljøvennlig strøm fra fornybare energikilder. I tillegg er vi opptatt av miljø og klima, noe som gjør at stadig mer av forbruket elektrifiseres. Det er fint, men det gjør at kapasiteten i strømnettet kan bli en begrensning.  

Når mange skal bruke mye strøm samtidig, for eksempel til matlaging, klesvask eller lading av elbil, blir det trangt i strømnettet. Akkurat som det blir kø på motorveien i rushtiden.  

Alternativene er de samme enten man snakker om strømnettet eller veinettet. Enten må man gjøre kostbare utbygginger, eller så må man fordele trafikken og forbruket bedre.  

Heldigvis er det enklere å flytte på strømforbruket enn å endre på når folk flest må kjøre bil.  Hvis vi alle gjør vårt for å flytte på deler av forbruket til tider hvor det er bedre plass i strømnettet, kan vi unngå kostbare utbygginger som ville ført til dyrere nettleie. 

Enkelte deler av strømbruken er enklere å flytte på enn andre, og det finnes mange smarte løsninger som hjelper deg på vei. Vi vil gjerne vise deg hvordan du kan bruke strøm på en smartere måte. Les mer om smartere strømbruk. 

For å gjøre det enklere å flytte forbruket, innfører vi snart en ny modell for nettleien. Den nye nettleien gir deg som forbruker større mulighet til å påvirke hva du må betale for transporten av strømmen du bruker. Les mer om hvordan den nye nettleien beregnes 

Kvinner jobber på kjøkkenet med familien

Nettleie-modeller i pilotprosjekt

Nettleieprisen dekker blant annet kostnaden for å transportere strøm til boligen din, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og statlige avgifter. I vårt pilotprosjekt tester vi to modeller: Dag&Natt og Rush&Ro. Nå er prisene satt ned for begge.