Velkommen på jobb i vårt strømnett

Vi har gått fra å være Hafslund Nett og Eidsiva Nett til å bli Elvia. Her kan du lese mer om hva det betyr for deg som har vårt strømnett som arbeidsplass.

Som du sikkert allerede vet ble vi Elvia med virkning fra 1. januar 2020, og du har sikkert sett det nye navnet og den nye logoen vår i flere sammenhenger. Det betyr at Hafslund Nett og Eidsiva Nett er historie. Elvia består av ordene el og via. Navnet kommer av at vi hver eneste dag forsyner over 2 millioner nordmenn med elektrisitet - vi sørger for at du er på i en elektrisk hverdag. Vi skal også vise mer av arbeidet som vi gjør og menneskene bak slik at det blir enklere å forstå hva nettleien går til.

Her kan du bli kjent med Elvia og hva vi jobber for.

Vi ønsker å bistå deg i arbeidshverdagen

Vi ønsker at Elvia.no skal være en kunnskapsbank for deg i din arbeidshverdag og gjøre deg bedre gjennom å dele våre beste råd og tips fra innsiden av bransjen. Derfor har vårt fokus frem til lansering av ny nettside, vært å gjøre noen forbedringer slik at det skal være tydeligere for deg hvor du finner det du trenger. 

Når to store selskaper skal bli til ett er det mange ting som må på plass før vi virkelig føles som et selskap. Vi har forskjellige tekniske, digitale og praktiske løsninger som skal samkjøres. Det er fortsatt noen ting som ikke er helt klart og som vil være en del av din hverdag og ditt forhold til oss

Her er noen ting du bør være klar over: 

  • Pålogging for Installatører.

For deg som er installatør i Oslo og Viken er det fortsatt Elsmart du skal logge inn på.

For deg som er installatør på Innlandet er det fortsatt Installatørweb du skal logge på.

  • Tekniske krav. Det gjenstår fortsatt noe jobb med å felles tekniske krav på tvers av tidligere Hafslund Nett og tidligere Eidsiva Nett. Dette gjelder for eksempel teknisk beskrivelse av kabelgrøft.