Godkjente el-entreprenører for Leder For Sikkerhet (LFS) - Oslo og Viken

Dersom du trenger å kontakte godkjente el-entreprenører for LFS, så finner du oversikt og kontaktinformasjon under. Vær oppmerksom på at denne informasjonen kun gjelder arbeid som utføres i Oslo og Viken.

Grave/heise-entreprenør kan velge fritt fra listen under dersom jobben de skal gjøre må vurderes eller følges opp av en godkjent eller utpekt Leder For Sikkerhet.

Oppdraget blir da en avtale mellom grave/heise-entreprenør og den valgte el-entreprenøren direkte.

Energianlegg AS

(Oslo, Asker, Bærum og Romerike)

 • John Bakken: 952 29 155, john.bakken@energianlegg.no

 • Kenneth Friberg: 913 58 488, kenneth.friberg@energianlegg.no

 • Terje Markeng: 913 39 336, terje.markeng@energianlegg.no

Omexom Norge

(Oslo, Romerike, Østfold og Follo)

Laje Entreprenør AS

(Romerike)

Laugstol AS

(Asker, Bærum, Oslo, Romerike og Follo)

LYN Elektro AS

(Østfold og Follo)

Nett Partner Drift AS

(Oslo, Asker, Bærum, Romerike, Oslo og Østfold)

 • Avd. Oslo, Hans-C Westbye: 402 27 514, hans.christian.westbye@nettpartner.no

 • Avd. Hadeland, Henning B. Eriksen: 902 86 071, henning.eriksen@nettpartner.no

 • Avd. Buskerud, Reidar Skjersåker: 909 15 642, reidar.skjersaker@nettpartner.no

 • Avd. Østfold, May-Britt Kværner: 480 81 418, may-britt.kvaerner@nettpartner.no.

Nett-Tjenester AS

(Østfold og Follo er 1. prioritet)

Nettservice Drammen

(Asker, Bærum, eventuelt Oslo)

 • Truls Haugseth: 414 82 559, truls.haugseth@nettservice.no

 • Tommy Dahl: 992 13 072, tommy.dahl@nettservice.no

Nettservice Hadeland AS

(Romerike, Oslo, Asker og Bærum)

 • Vidar Langseth: 915 92 922, vidar.langseth@nettservice.no

 • Vidar Woldengen: 995 59 310, vidar.woldengen@nettservice.no

Viken Energimontasje

(Follo, Østfold, Oslo, Asker og Bærum er 1. prioritet)

Hvis du ønsker listen over godkjente el-entreprenører for LFS i PDF-format, kan du finne det her.