Godkjente el-entreprenører for Leder For Sikkerhet (LFS) - Oslo og Viken

Dersom du trenger å kontakte godkjente el-entreprenører for LFS, så finner du oversikt og kontaktinformasjon under. Vær oppmerksom på at denne informasjonen kun gjelder arbeid som utføres i Oslo og Viken.

Grave/heise-entreprenør kan velge fritt fra listen under dersom jobben de skal gjøre må vurderes eller følges opp av en godkjent eller utpekt Leder For Sikkerhet.

Oppdraget blir da en avtale mellom grave/heise-entreprenør og den valgte el-entreprenøren direkte.

BR Energi AS

(Oslo, Romerike, Østfold og Follo)

 • Hans-Christian Westbye: 402 27 514, e-post: hc@brenergi.no

Electrix AS

(Østfold og Follo)

Energianlegg AS

(Oslo, Asker, Bærum, Romerike, Follo og Østfold. Dvs. alle områder)

 • Kjetil Olsen: 991 52 716, kjetil.olsen@energianlegg.no

Omexom Norge

(Oslo, Romerike, Østfold og Follo)

Laje AS

(Innlandet, Asker, Bærum, Oslo, Romerike)

Laugstol AS

(Asker, Bærum, Oslo, Romerike og Follo)

LYN Elektro AS

(Østfold og Follo)

Nettpartner Divisjon Distribusjon

(Oslo, Asker, Bærum, Romerike, Follo og Østfold)

 • Avd. Midt - Romerike og Oslo:
  Terje Kopperud,
  992 11 108, terje.kopperud@nettpartner.no eller
  Per Kristian Sørum, 469 16 549, per.sorum@nettpartner.no

 • Avdeling Vest - Asker og Bærum:
  Ann Iren Øvretveit,
  902 27 809, ann.iren.ovretveit@nettpartner.no

 • Avd. Øst - Østfold og Follo:
  Stig Charles Henriksen
  , 480 81 419, charles.henriksen@nettpartner.no

Nett-Tjenester AS

(Østfold og Follo er 1. prioritet)

Viken Energimontasje

(Follo, Østfold, Oslo, Asker og Bærum er 1. prioritet)

PDF med godkjente LFS

Her finner du listen over godkjente el-entreprenører for LFS i PDF-format.