Godkjente el-entreprenører for Leder For Sikkerhet (LFS) - Oslo og Viken

Dersom du trenger å kontakte godkjente el-entreprenører for LFS, så finner du oversikt og kontaktinformasjon under. Vær oppmerksom på at denne informasjonen kun gjelder arbeid som utføres i Oslo og Viken.

Grave/heise-entreprenør kan velge fritt fra listen under dersom jobben de skal gjøre må vurderes eller følges opp av en godkjent eller utpekt Leder For Sikkerhet.

Oppdraget blir da en avtale mellom grave/heise-entreprenør og den valgte el-entreprenøren direkte.

Energianlegg AS

(Oslo, Asker, Bærum, Romerike, Follo og Østfold. Dvs. alle områder)

  • John Bakken: 952 29 155, john.bakken@energianlegg.no

  • Kenneth Friberg: 913 58 488, kenneth.friberg@energianlegg.no

  • Kjetil Olsen: 991 52 716, kjetil.olsen@energianlegg.no

Omexom Norge

(Oslo, Romerike, Østfold og Follo)

Laje AS

(Innlandet, Romerike)

(Asker, Bærum, Oslo, Romerike)

Laugstol AS

(Asker, Bærum, Oslo, Romerike og Follo)

LYN Elektro AS

(Østfold og Follo)

Nett Partner Drift AS

(Oslo, Asker, Bærum, Romerike, Oslo og Østfold)

  • Avd. Oslo, Hans Kristian Moe 992 11 127, hans.moe@nettpartner.no

  • Avd. Buskerud, Reidar Skjersåker: 909 15 642, reidar.skjersaker@nettpartner.no

  • Avd. Viken Nord, Per Kristian Sørum: 469 16 549 per.sorum@nettpartner.no

  • Avd. Østfold, May-Britt Kværner: 480 81 418, may-britt.kvaerner@nettpartner.no.

Nett-Tjenester AS

(Østfold og Follo er 1. prioritet)

Viken Energimontasje

(Follo, Østfold, Oslo, Asker og Bærum er 1. prioritet)

PDF med godkjente LFS

Her finner du lisen over godkjente el-entreprenører for LFS i PDF-format.