Krav til leverandører

Oppgavene med å bygge ut og vedlikeholde nettet er omfattende. Vi vil at Elvias leverandører skal være de beste på markedet, og at Elvia skal være en prioritert kunde for våre leverandører.

Elvia har en rekke krav både til bedrifter som er eller vil bli leverandører til oss, men også til leveranser, til produkter og til forretningsførsel.
Her finner du Elvias leverandørinformasjon samlet.