Leverand√łrer og leveranser

Oppgavene med å bygge ut og vedlikeholde nettet er omfattende. Tekniske og sikkerhetsmessige krav må overholdes til enhver tid, og rammeverket Elvia opererer innenfor setter tydelige krav til leveransen.

Vi √łnsker leverand√łrer som bidrar til selskapets utvikling. Leverand√łrer til Elvia m√• v√¶re blant de beste p√• markedet, og vi vil at Elvia skal v√¶re en prioritert kunde.

Prekvalifisering

Achilles UNCE er en godkjent kvalifikasjonsordning utviklet for energibransjen. Elvia benytter¬†i hovedsak Achilles UNCE som kvalifikasjonsordning for foresp√łrsler over terskelverdiene i Forsyningsforskriften. Alle som √łnsker √• levere til Elvia b√łr derfor v√¶re registrert i¬†UNCE. Enkelte foresp√łrsler over terskelverdiene i forsyningsforskriften vil ogs√• bli utlyst gjennom TED/Doffin

Kvalifikasjonskrav - Ulikheter i en overgangsfase

Leverand√łrer som skal jobbe i v√•rt nett m√• tilfredsstille kravene til sikkerhet og samfunnsansvar som Elvia til enhver tid stiller til sine leverand√łrer.

N√•r to store selskaper sl√•s sammen, er det naturlig at noen prosesser tar tid √• samordne. Derfor vil v√•re leverand√łrer i en periode fremover fortsatt oppleve noen ulikheter mellom omr√•dene Oslo/Viken og Innlandet. Elvias kvalifikasjonskrav til leverand√łrer vil derfor v√¶re forskjellig for Oslo/Viken og Innlandet i en tid fremover.

Oslo/Viken

I Oslo/Viken benyttes ¬ęHafslunds etiske retninglinjer for leverand√łrer¬Ľ inntil videre. Oslo/Viken har da ogs√• egne lister over leverand√łrer som er forh√•ndsgodkjente.

Innlandet

For Innlandet benyttes Eidsivakonsernets dokument ¬ęKrav til leverand√łrer¬Ľ i tillegg til Eidsivas ¬ęEtiske regler¬Ľ.

Generelle krav til leverand√łrene

Krav til √łkonomisk og finansiell kapasitet¬†

Krav til å ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring).

Krav til kvalitetssystem

Leverand√łr m√• kunne dokumentere HMS¬†og IK-system som tilfredsstiller Arbeidsmilj√łloven og Internkontrollforskriften, dette m√• ogs√• kunne dokumenteres for eventuelle underleverand√łrer.

Krav til dokumentasjon

 • Firmaattest

 • Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverand√łr er etablert

 • Krav til √• fremlegge skatteattest for skatter og avgifter

 • Krav til √• legge fram egenerkl√¶ring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS

 • Elvias seri√łsitetskrav

 • Elvias ¬ęEtiske retningslinjer¬Ľ, for de respektive omr√•dene, inng√•r i kontraktsdokumentene leverand√łren vil bli bundet av.

Krav til leveranser som omfatter arbeid i nettet

 • Virksomheten m√• v√¶re registrert i henhold til registreringsforskriften hos DSBfor de aktuelle faglige virkeomr√•der. Navn p√• faglig ansvarlig oppgis.

 • Tilfredsstille kravene til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk for denne type oppdrag. Tilgjengelige ressurser m√• spesifiseres for √• kunne dokumentere kapasitet til oppdraget. Antall personer med ulike fagbrev m√• spesifiseres.

 • Tilfredsstille Elvias krav til elsikkerhetsoppl√¶ring, eller bekrefte at firmaet er villig til √• gjennomg√• og bekoste n√łdvendig elsikkerhetsoppl√¶ring for √• kunne arbeide i Elvias anlegg.

 • Kunne bygge anlegg som tilfredsstiller kravene i¬†FEF,¬†REN¬†og Elvias spesifikke krav for de respektive omr√•dene. Spesifikke krav for omr√•dene Oslo/Viken er beskrevet i¬†Nettbiblioteket.

Krav til leveransen

Det vil bli stilt spesielle krav til de enkelte leveranser. Leverand√łrene m√• v√¶re kvalifisert for leveranser til de gitte produkter og spenningsniv√•er.

 • Tekniske krav til leveransen

 • Normer og krav til produktet

 • Referanseliste for tilsvarende prosjekter

For st√łrre anlegg/utstyrsleveranser m√• leverand√łren demonstrere at de innehar teknisk kompetanse og kvalifikasjoner til √• gjennomf√łre prosjekter:

 • Prosjektering og produksjon

 • Testing og idriftsettelse

 • Underleverand√łrer

 • Lagring og transport

 • Rapportering og dokumentasjon

 • Service og reservedeler

Milj√łkrav til produkter

Elvia setter gitte krav til varer og tjenester de kj√łper - ogs√• n√•r det gjelder milj√ł. Elvia bygger ut et nett som skal ha lang levetid og tilfredsstille framtidige milj√łkrav.

Våre standardkontrakter gjenspeiler de krav og forventninger Elvia, myndigheter og kunder setter til bygging og drifting av elektrisk infrastruktur.

Etisk forretningsf√łrsel

Elvia skal holde h√ły etisk standard i ut√łvelsen av sin virksomhet - b√•de i relasjon til leverand√łrer, kunder, myndigheter og andre.

Vi krever √¶rlighet og rettferdighet i alle forhold som ang√•r forretningsvirksomheten. Elvias ansatte skal alltid opptre i samsvar med god forretningsetikk, sikre h√ły forretningsetisk standard i sin saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling av leverand√łrer.

Alle tilbud og kontrakter er konfidensielle og skal ikke bekjentgj√łres for andre leverand√łrer eller andre parter.

Elvias ansatte eller innleid personell skal ikke bruke sin stilling til personlig vinning. Derfor aksepteres normalt ikke gaver, og oppmerksomheter fra leverand√łrer skal ikke v√¶re av en slik st√łrrelsesorden at de kan p√•virke ansatte i beslutningsprosesser.

Ved invitasjon fra leverand√łrer (fabrikkbes√łk, messer og lignende) som er relevant for arbeidet og som medf√łrer reise og overnatting, skal Elvia betale reisen og hotelloppholdet for sine ansatte.

Forsyningsforskriften

Elvia er underlagt Forsyningsforskriften

Det betyr at

 • alle v√•re foresp√łrsler lyses ut

 • alle anskaffelsene er basert p√• konkurranse

 • alle leverand√łrer skal behandles likt

Veier vider til nyttig informasjon

UNCE

TED/Doffin

Har du sp√łrsm√•l eller savner informasjon om anskaffelsesprosessen i Elvia?
Send ditt sp√łrsm√•l til avdeling for Anskaffelser