Planlagte anskaffelser

Her finner du en oversikt over Elvias planlagte anskaffelser i Oslo og Viken i 2021. Endringer kan forekomme.

Oslo og Viken

Prosjekt

Kjellerholen-Utv. bygg, 22kV anlegg

Beskrivelse

Bygningsarbeider

Når?

Q1

Raa Trst, ombygging 132kV/kontroll

Beskrivelse

Effektbrytere 132 kV

Når?

Q1

Raa Trst, ombygging 132kV/kontroll

Beskrivelse

Øvrige elektro

Når?

Q1

Enebakk - Ny transformator T3

Beskrivelse

Utvidelse 22kV

Når?

Q1

Kjellerholen-Utv. bygg, 22kV anlegg

Beskrivelse

22kV utvidelse

Når?

Q1/Q2

Kjellerholen-Utv. bygg, 22kV anlegg

Beskrivelse

Vern og kontroll

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Koblingsanlegg (GIS)

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Byggningsarbeider

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Vern og kontroll

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Øvrige elektro

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

132 kV koblingsanlegg

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

22 kV koblingsanlegg

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

Kontrollanlegg

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

40 MVA 132/22 kV transformator

Når?

Q1/Q2

Oslo og Viken - Jordspoler 2021 

Beskrivelse

Jordspolemontasje

Når?

Q1/Q2

Alnabru - Temp.oppgr 47 kV Furuset

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Dal - Temp.oppgradering 66 kV Minne

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Dyrløkke - Temp.oppgradering Follo

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Oslo og Viken - Overspenningsavledere
 fase 2

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Sarpsborg - KH- Utskiftning av
 effektbrytere

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q2/Q3

Sarpsborg - Oppgrad. av sp.nivå i
KH til 22kV

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q2/Q3

Kabel Smestad-Lilleaker-Fornebu

Beskrivelse

Kabelanlegg

Når?

Q2/Q3

 Våler transformatorstasjon

Beskrivelse

Ny transformatorstasjon
(uvisst anskaffelsesstrategi)

Når?

Q2/Q3

Fornebu - ny mellomtransformator

Beskrivelse

Ny 132/47 kV mellomtrafo
inkl. tranformatorcelle

Når?

Q3/Q4

Alnabru - tr.st. - økt transf. ytelse

Beskrivelse

Tranformator - montasje

Når?

Q3/Q4

Lillo transformatorstasjon

Beskrivelse

Ombygging til 132 kV

Når?

Q3/Q4

Ris transformatorstasjon

Beskrivelse

Nye effektbrytere - montasje

Når?

Q3/Q4

Ris transformatorstasjon

Beskrivelse

Nye effektbrytere - materiell

Når?

Q3/Q4

Dyrløkke-Kråkstad 50 kV linje

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q3/Q4

Brogata 2 (Brogata-Kråkerøy) -
Kabelomlegg 

Beskrivelse

Omlegging av en 47 kV kabel,
 kundeinitiert

Når?

Q3/Q4

Brødløs Stangeberget kabelanlegg

Beskrivelse

To kabelanlegg:
Stangeberget - Strupe og
Brødløs - Stangeberget 

Når?

Q4