Planlagte anskaffelser

Her finner du en oversikt over Elvias planlagte anskaffelser i Oslo, Viken og Innlandet 2021. Det gjøres oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Oslo og Viken

Prosjekt

Kjellerholen-Utv. bygg, 22kV anlegg

Beskrivelse

Bygningsarbeider

Når?

Q1

Raa Trst, ombygging 132kV/kontroll

Beskrivelse

Effektbrytere 132 kV

Når?

Q1

Raa Trst, ombygging 132kV/kontroll

Beskrivelse

Øvrige elektro

Når?

Q1

Enebakk - Ny transformator T3

Beskrivelse

Utvidelse 22kV

Når?

Q1

Kjellerholen-Utv. bygg, 22kV anlegg

Beskrivelse

22kV utvidelse

Når?

Q1/Q2

Kjellerholen-Utv. bygg, 22kV anlegg

Beskrivelse

Vern og kontroll

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Koblingsanlegg (GIS)

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Byggningsarbeider

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Vern og kontroll

Når?

Q1/Q2

Smestad - Utvidelse 132kV GIS-anlegg

Beskrivelse

Øvrige elektro

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

132 kV koblingsanlegg

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

22 kV koblingsanlegg

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

Kontrollanlegg

Når?

Q1/Q2

Heggedal - kobl.anl og transformator

Beskrivelse

40 MVA 132/22 kV transformator

Når?

Q1/Q2

Oslo og Viken - Jordspoler 2021 

Beskrivelse

Jordspolemontasje

Når?

Q1/Q2

Alnabru - Temp.oppgr 47 kV Furuset

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Dal - Temp.oppgradering 66 kV Minne

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Dyrløkke - Temp.oppgradering Follo

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Oslo og Viken - Overspenningsavledere
 fase 2

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q1/Q2

Sarpsborg - KH- Utskiftning av
 effektbrytere

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q2/Q3

Sarpsborg - Oppgrad. av sp.nivå i
KH til 22kV

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q2/Q3

Kabel Smestad-Lilleaker-Fornebu

Beskrivelse

Kabelanlegg

Når?

Q2/Q3

 Våler transformatorstasjon

Beskrivelse

Ny transformatorstasjon
(uvisst anskaffelsesstrategi)

Når?

Q2/Q3

Fornebu - ny mellomtransformator

Beskrivelse

Ny 132/47 kV mellomtrafo
inkl. tranformatorcelle

Når?

Q3/Q4

Alnabru - tr.st. - økt transf. ytelse

Beskrivelse

Tranformator - montasje

Når?

Q3/Q4

Lillo transformatorstasjon

Beskrivelse

Ombygging til 132 kV

Når?

Q3/Q4

Ris transformatorstasjon

Beskrivelse

Nye effektbrytere - montasje

Når?

Q3/Q4

Ris transformatorstasjon

Beskrivelse

Nye effektbrytere - materiell

Når?

Q3/Q4

Dyrløkke-Kråkstad 50 kV linje

Beskrivelse

Materiell og montasje

Når?

Q3/Q4

Brogata 2 (Brogata-Kråkerøy) -
Kabelomlegg 

Beskrivelse

Omlegging av en 47 kV kabel,
 kundeinitiert

Når?

Q3/Q4

Brødløs Stangeberget kabelanlegg

Beskrivelse

To kabelanlegg:
Stangeberget - Strupe og
Brødløs - Stangeberget 

Når?

Q4

Innlandet

Prosjekt

Lutufallet TS - 132kV 

Beskrivelse

132kV bryteranlegg med tilhørende
kontrollanlegg/hj.-anlegg 

Når

Q1

Leiret TS RTU

Beskrivelse

Signaler fra trf. + 1 x 132kV avgang.

Når

Q1

Lutufallet - Trysil 132kV linje

Beskrivelse

Spenningsoppgradering 66-132kV

Når

Q2

Trysil TS - 132kV

Beskrivelse

132kV GIS bryteranlegg med tilhørende
 kontrollanlegg/hj.-anlegg
Oppgradering kontrollanlegg 22kV

Når

Q2

Tangen Jordspole m/kntr.-anl.

Beskrivelse

Ny 11kV jordspole

Når

Q2

Engerfjellet-Nord Odal -  66kV linje

Beskrivelse

Spenningsoppgradering 66-132kV

Når

Q2

Norsenga TS

Beskrivelse

2 x Utskifting spg.-reg. + IKA

Når

Q3

Eidskog TS

Beskrivelse

2 x vern 132kV

Når

Q3

Skarnes TS

Beskrivelse

1 x trf.-vern

Når

Q3

Engerdal TS

Beskrivelse

1 x Trf-vern, 132kV IKA

Når

Q3

Tynset TS 

Beskrivelse

Reinvestering kontrollanlegg

Når

Q3

Brumunddal TS - 66kV linje 

Beskrivelse

"kabling av 66kV dobbelt-linje i
opi-kanal ut fra stasjon.

Ca 1,9km gjennom sentrum."

Når

Q4

Faslefoss KS 

Beskrivelse

Reinvestering i 132kV kontrollanlegg + RTU

Når

Q4

Dokka TS

Beskrivelse

Re-investering Dokka TS i 132kV
 kontrollanlegg + RTU

Når

Q4

Alvdal TS

Beskrivelse

Reinvestering i RTU/resterende vern

Når

Q4