Byggestrøm Innlandet - nye rutiner

Elvia leier ikke lengre ut byggestrømskasser <=63A i Innlandet. Fra 24. april 2023 gjelder samme rutine i hele Elvias nettområde.

Midlertidig strømforsyning benyttes av deg som skal bygge hus, en utbygger, entreprenør eller arrangør for uttak av strøm fra vårt strømnett i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

Ny ordning for leie av byggestrøm <= 63A i Innlandet

Fra 24. april innføres lik praksis i hele Elvias område. Det er inngått avtale med et utvalg entreprenører, Laje, Nettpartner og DG Energi, som vil leie ut kasser, besørge opp- og nedmontering og ivareta det formelle kundeforholdet med Elvia.

Her finner du kontaktinformasjon til tilbydere hvis du vil leie midlertidig strømforsyning.

For større byggestrømskasser er det ingen endring i rutiner. Større byggestrømskasser leies av de som tilbyr slike, og en installatør eller entreprenør sender installasjonsmelding til Elvia. Elvia sine interne montører utfører tilkoblingen til vårt nett. Du må betale for å få installert ny strømmåler i byggestrømskapet.

Har du et eget byggestrømskap, kan du kontakte en elektroinstallatør som sender oss en installasjonsmelding på tilkobling av byggestrømskapet. Våre interne montører besørger tilkobling av til vårt strømnett. Du må betale for å få installert ny strømmåler i byggestrømskapet.

Oppsigelse av midlertidig strømforsyning i Innlandet

Har du en pågående byggestrømleieavtale med Elvia? Vi kan videreføre avtalen til den sies opp av kunde eller Elvia. Dersom du vil avslutte avtalen nå, kan du fylle inn skjemaet for å avbestille midlertidig strømforsyning i Innlandet.