Byggestrøm Oslo og Viken

Våre godkjente elektroentreprenører nedenfor tilbyr utleie av byggestrømskap- sentral/tavle i vårt strømnett.

Elvia tilbyr ikke utleie av byggestrømskap- sentral/tavle i Oslo og Viken, men ved større midlertidige strømforsyninger kan vi tilby utleie av nettstasjoner og tavler.

Har du et eget byggestrømskap, kan du kontakte en elektroinstallatør som sender oss en installasjonsmelding på tilkobling av byggestrømskapet. Du må betale for å få installert ny strømmåler i byggestrømskapet og en av våre godkjente elektroentreprenører må bestilles av elektroinstallatøren for tilkobling av byggestrømskapet i vårt strømnett.

Ved større midlertidige strømforsyninger som eksempelvis til et stort næringsbygg, sykehus eller skole, eller i de tilfeller der det ikke kan benyttes et enkelt byggestrømskap (63A) som strømforsyning, må det sendes en skriftlig henvendelse til oss for å få en nærmere avklaring av teknisk løsning for byggeperioden.

Aktører som leverer byggestrømskap:

Energianlegg AS
Telefon: 913 39 336
E-post: andre.samuelsen@energianlegg.no, www.energianlegg.no

Gardermoen Elektro AS
Telefon: 975 88 990, e-post: mk@byggestrom.no, www.byggestrom.no

Nett-Tjenester AS

Telefon: 48 32 55 15, e-post: post@nett-tjenester.net

Nettpartner AS
Telefon: 40 00 48 00, e-post: kunde@nettpartner.no

Nettservice Drammen
Telefon: 32 15 90 00, e-post: drammen@nettservice.no

Nettservice Hadeland AS
Telefon: 61 32 37 00, e-post: post@nettservice.no

Omexom Norge
Telefon: 815 00 804, e-post: ie@omexom.com, www.omexom.no

Viken Energimontasje AS
Telefon: 40 10 40 11, e-post: post@vikenem.no

Byggestrøm Innlandet

Bestilling og oppsigelse av midlertidig strømforsyning i Innlandet.