Har kunden kapasitet til å lade hjemme?

Eksempel stor enebolig

Det elektriske anlegget i stor enebolig har hovedsikringer på 3x50 A, 230 V.
Maksimalt forbruk i boligen er historisk 14 kW.
 

Normal elbillader

Kunde ønsker å installere elbillader, 2x16 A som maksimalt trekker 3,7 kW.
Har da maksimal effekttopp 17,7 kW.
Kunde trenger i dette tilfellet ikke å øke hovedsikringen.
 

Hurtiglader

Kunde ønsker å installere hurtiglader, 2x32A som maksimalt trekker 7,4 kW.
Har da maksimal effekttopp 21,4 kW.


Alternativ 1
Ut fra tabellen vil hovedsikring 3x63 A matche effekttopp.

Alternativ 2
Kunde kan legge inn innstillinger i lader/elbil slik at den lader på natt. Økning i hovedsikring er da ikke nødvendig.

Alternativ 3
Effektstyring kan installeres på ladesystem slik at elbil lader når det er ledig kapasitet. Økning i hovedsikring er da ikke nødvendig. Montering av ladesystem for elbil.