Retningslinjer for montasje av ladesystemer for elbil i Innlandet

Dette må installatører ta hensyn til ved montasje av ladesystemer:

  • Ladeeffekter fra og med 4kW bør leveres som trefase ladesystemer.

  • I ladesystemer som inneholder transformator fra 230V IT til 400V TN-S, skal eventuell bryter for ladeutstyret monteres etter transformator.

  • Endring eller nyanlegg med MOI, kryss av for «Kan gi stor U/I variasjon» og påfør i «Tilleggsopplysningsfeltet» informasjon om ladeutstyr elbil.