Priser på målere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye målere og ved bytte av eksisterende målere.

Elvia sørger for etablering av målere på alle anlegg i installasjonen når melding om installasjon/ferdigmelding mottas fra installatøren.

Alle målere er typegodkjent og godkjent av Justervesenet. Montering av målere og målerutstyr må foretas av autorisert installatør.

Priser for målermontasje

Prisene under gjelder montasje av målere, mens selve måleren er Elvias eiendom. Prisene gjelder fra 26. juli 2019.

Hovedsikring

<= 63A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 1-fase

Pris stk
eks. mva (1.)

1 087 kr

Pris stk
inkl. mva

1 358 kr

<= 80A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 3-fase og plusskunder

Pris stk
eks. mva (1.)

1 243 kr

Pris stk
inkl. mva

1 554 kr

>= 80A

Beskrivelse

Trafokoblet måler

Pris stk
eks. mva (1.)

5 008 kr

Pris stk
inkl. mva

6 260 kr


Beskrivelse

Terminal for fjernstyring av last (2.)

Pris stk
eks. mva (1.)

8 520 kr

Pris stk
inkl. mva

10 650 kr

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning.

2. Prisen forutsetter GSM-dekning på monteringssted.

De oppgitte priser er ikke mva pliktig når etableringen av måling inngår i arbeider som faktureres som anleggsbidrag (nyanlegg og forsterkninger av eksisterende anlegg).

Mer informasjon om målere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Justervesenet