Priser pÄ mÄlere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye mÄlere og ved bytte av eksisterende mÄlere.

Elvia sÞrger for etablering av mÄlere pÄ alle anlegg i installasjonen nÄr melding om installasjon/ferdigmelding mottas fra installatÞren.

Alle mÄlere er typegodkjent og godkjent av Justervesenet. Montering av mÄlere og mÄlerutstyr mÄ foretas av autorisert installatÞr.

Priser for mÄlermontasje

Prisene under gjelder montasje av mÄlere, mens selve mÄleren er Elvias eiendom. Prisene gjelder fra 26. juli 2019.

Hovedsikring

<= 63A

Beskrivelse

Direktekoblet mÄler 1-fase

Pris stk
eks. mva (1.)

1 087 kr

Pris stk
inkl. mva

1 358 kr

<= 80A

Beskrivelse

Direktekoblet mÄler 3-fase og plusskunder

Pris stk
eks. mva (1.)

1 243 kr

Pris stk
inkl. mva

1 554 kr

>= 80A

Beskrivelse

Trafokoblet mÄler

Pris stk
eks. mva (1.)

5 008 kr

Pris stk
inkl. mva

6 260 kr


Beskrivelse

Terminal for fjernstyring av last (2.)

Pris stk
eks. mva (1.)

8 520 kr

Pris stk
inkl. mva

10 650 kr

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning.

2. Prisen forutsetter GSM-dekning pÄ monteringssted.

De oppgitte priser er ikke mva pliktig nÄr etableringen av mÄling inngÄr i arbeider som faktureres som anleggsbidrag (nyanlegg og forsterkninger av eksisterende anlegg).

Mer informasjon om mÄlere

Forskrift om krav til elektrisitetsmÄlere

Justervesenet