Priser på målere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye målere og ved bytte av eksisterende målere i Oslo og Viken.

Elvia sørger for etablering av målere på alle anlegg i installasjonen når melding om installasjon/ferdigmelding mottas fra installatøren.

Alle målere er typegodkjent og godkjent av Justervesenet. Montering av målere og målerutstyr må foretas av autorisert installatør.

Priser for målermontasje

Prisene gjelder fra 26. juli 2019.

Hovedsikring

<= 63A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 1-fase

Pris stk (eks. mva) 1)

1 087 kr

Pris stk (inkl. mva)

1 358 kr

<= 80A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 3-fase og plusskunder

Pris stk (eks. mva) 1)

1 243 kr

Pris stk (inkl. mva)

1 554 kr

>= 80A

Beskrivelse

Trafokoblet måler

Pris stk (eks. mva) 1)

5 008 kr

Pris stk (inkl. mva)

6 260 kr


Beskrivelse

Terminal for fjernstyring av last 2)

Pris stk (eks. mva) 1)

8 520 kr

Pris stk (inkl. mva)

10 650 kr

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning.

2. Prisen forutsetter GSM-dekning på monteringssted.

De oppgitte priser er ikke mva pliktig når etableringen av måling inngår i arbeider som faktureres som anleggsbidrag (nyanlegg og forsterkninger av eksisterende anlegg).

Priser på demontering og kontroll av målere

Beskrivelse

Demontering av måler

Pris stk (eks. mva) 1)

510 kr

Pris stk (inkl. mva)

638 kr

Kontroll av strømmåler hos kunde 2)

Pris stk (eks. mva) 1)

1 600 kr

Pris stk (inkl. mva)

2 000 kr

Kontroll av strømmåler i laboratorium 3)

Pris stk (eks. mva) 1)

2 750 kr

Pris stk (inkl. mva)

3 438 kr

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon.

2. Prisen omfatter: reisetid, kontroll med bærbart kontrollinstrument og dokumentasjon.

3. Prisen omfatter: reisetid, montasje, strømmåler, kontroll i laboratorium og dokumentasjon. Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter samt prisendringer.

Mer informasjon om målere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Justervesenet