Plusskunde

Interessen for å bli plusskunde og dermed kunne produsere strøm selv, er stadig økende i Elvias nettområde. For deg som er installatør er det noen ekstra vedlegg som må følge med meldinger om plusskundeanlegg.

Når du skal sende inn melding om plusskundeanlegg, er det litt ulike krav til hvilke vedlegg som skal følge med meldingen, alt etter om anlegget skal etableres i Innlandet eller i Oslo/Viken. Her kan du lese mer om de tekniske kravene til slike anlegg.

Elektriker skrur i sikringsskap.

Tekniske krav til plusskundeanlegg

Det stilles tekniske krav til plusskundeanlegg samt krav til sertifisering av utstyret som skal installeres etter gjeldende tekniske retningslinjer. De samme kravene gjelder for tilknytning av batteri til strømnettet.

Mann i en gate med Elviabil. Foto

Nettilknytning

Skal du flytte eller legge om eksisterende nett, som å flytte på en inntaksledning, legge om fra luftledning til kabel i bakken, eller flytte en stolpe eller et fordelingsskap som står litt i veien? Da må du kontakte Elvia.

bolig

Plusskundeanlegg

De viktigste tingene du som installatør må være oppmerksom på ved innsending av forhåndsmeldinger for plusskundeanlegg.