Plusskunde

Interessen for å bli plusskunde og dermed kunne produsere strøm selv, er stadig økende i Elvias nettområde. For deg som er installatør er det noen ekstra vedlegg som må følge med meldinger om plusskundeanlegg.

Når du skal sende inn melding om plusskundeanlegg, er det litt ulike krav til hvilke vedlegg som skal følge med meldingen, alt etter om anlegget skal etableres i Innlandet eller i Oslo/Viken. Her kan du lese mer om de tekniske kravene til slike anlegg.