Plusskundeanlegg

De viktigste tingene du som installatør må være oppmerksom på ved innsending av forhåndsmeldinger for plusskundeanlegg.

Husk riktige vedlegg når du skal sende inn forhåndsmelding om solcelle-anlegg.

Før tilknytning av produksjonsanlegg til strømnettet så må forhåndsmelding være
godkjent. Disse punktene er aller viktigst ved innsending av forhåndsmelding for plusskunder. Sjekk at du har fått med riktige opplysninger om dette:

  • Riktig målepunkt-ID som produksjonsanlegget skal kobles bak.

  • Riktig utfylt informasjon om produksjonsanlegg og vekselretter. Sender du meldingen inn via Elsmart? Husk å lagre før dokumentasjon legges ved, ellers slettes informasjonen. Dette er dessverre en svakhet i Elsmart, så husk å lagre - det sparer deg mye frustrasjon.

  • Riktig dokumentasjon (G2, G3) der produksjonsanlegg og vekselretter dokumenteres testet og godkjent i henhold til NEK EN 50549 eller den tyske normen VDE 4105.
    NEK EN 50438:2013 gjelder kun for produksjonsanlegg opp til 16A.