Tekniske krav til plusskundeanlegg

Det stilles tekniske krav til plusskundeanlegg samt krav til sertifisering av utstyret som skal installeres etter gjeldende tekniske retningslinjer. De samme kravene gjelder for tilknytning av batteri til strømnettet.

Elvia stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Elvias distribusjonsnett og også må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av Elvia.

Dokumentasjon
I forhåndsmelding må dokumentasjon for at utstyr (vekselretter og produksjonsanlegg) er testet og godkjent for følgende normer legges ved

  • EN50549-1 eller VDE 4105

  • For anlegg mindre enn 16A/fase kan EN50438 midlertidig godkjennes


Det stilles krav til sertifisering av utstyret som skal installeres etter gjeldende tekniske retningslinjer. Når installatøren sender inn melding om installasjonsarbeider må det legges ved underlag som bekrefter at vekselretteren er sertifisert iht. tysk norm VDE 4105 eller europeisk norm EN 50549. For mindre produksjonsanlegg godkjennes midlertidig også dokumentasjon for europeisk norm EN 50438:2013 (for anlegg med maksimal fasestrøm 16 A).


1-fas

Mindre enn 16 A/fase

EN50438
EN50549-1
VDE 4105

Over 16 A/fase

Tillates ikke

3-fas

Mindre enn 16 A/fase

EN50438
EN50549-1
VDE 4105

Over 16 A/fase

EN50549-1
VDE 4105

RENblad 0342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet» kan være en god hjelper ved tilknytning.
Dokumentet lister opp tekniske krav til produksjonsenheten og er satt slik at de innfrir lovpålagte krav fra nasjonal og europeisk lovgivning.

Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.