Bestilling av jordkabler og kabelrør i Innlandet

Til prosjekter i Innlandet må jordkabler og kabelrør bestilles fra Elvia fem virkedager før de skal brukes.

Bestill i god tid

  • Kontakt kundeservice i Elvia på telefon 61 28 66 56 senest 5 virkedager før ønsket dato.

  • Eier/byggherre/elektriker har ansvar for å oppgi riktig lengde på jordkabel og kabelrør.

  • Jordkabel og kabelrør utleveres ved Elvias lager, men kan leveres til anleggsadresse ved behov.

    • Jordkabel skal kun leveres av Elvia.

    • Kabelrør kan leveres av Elvia. Dersom eier/byggherre/elektriker velger å skaffe kabelrør selv, skal de være i henhold til krav. Utstyr som ikke overholder disse kravene, vil ikke bli benyttet av Elvia og ekstra kostnader må påberegnes for omgjøring, innkjøp og installasjon av godkjent utstyr.

  • Jordkabel skal som utgangspunkt legges i kabelrør på privat grunn og under vei.

    • Avvik fra dette skal avklares med Elvia i forkant.

Krav til kabelrør (Innlandet)

Stikkledningen skal ligge i kabelrør over kundens eiendom.

Tekniske krav til kabelgrøft i Innlandet

Grøften skal være så rett som mulig og utført i tråd med denne beskrivelsen i Innlandet. Husk å dokumentere og ta bilder underveis.