Krav til kabelrør (Innlandet)

Stikkledningen skal ligge i kabelrør over kundens eiendom.

Tekniske krav til kabelrør

Disse spesifiserte kravene gjelder for Innlandet.

  • Stive eller dobbeltvegget korrugerte rør

  • Røde utvendig og glatte innvendig

  • Minimum trykkfasthet: SN8

  • Trekkesnor i røret

  • Ved retningsendring ved bruk av stive rør skal det benyttes langbend med bøyeradius på 2 m, retningsendring med korrugerte rør skal min. ha samme bøyeradius som ved stive rør

  • Jordkabel på 95 mm2 eller mindre skal ha rør med en diameter på min. 110 mm

  • For jordkabel større enn 95 mm2 eller ved kabellengder over 70 m skal rørdimensjonen vurderes av Eidsiva Nett i hvert enkelt tilfelle

Riktig_avstand_mellom_kabler_i_samme_groft

Skissen viser innbyrdes avstand mellom rør/kabler når ulike kabler legges i samme grøft.