Avstand til kabler og linjer i lavspenningsnettet

Uansett om du planlegger et stort eller lite bygg, må du gjøre deg kjent med kravene til avstand fra våre kabler og linjer.

I en byggeprosess er det viktig å avklare forholdene rundt strømtilknytning til bygget så tidlig som mulig. Det stilles også krav til avstand mellom bygget og høy- og lavspenningslinjer, som det må tas hensyn til når en planlegger å bygge.

Denne oversikten er nyttig for den som planlegger bygg - se brosjyren med krav til avstand i lavspentnettet i Innlandet.